• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Gerekçeli - Açıklamalı ve İkincil Mevzuat İlaveli

5393 Sayılı Belediye Kanunu

105,00 ₺ 80,00 ₺
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji, bilişim, iletişim, sosyokültürel ve sosyo-ekonomik alanlarda toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta, stratejik planlama ve performans ölçütleri idarelerin vazgeçilmez öncelikleri haline gelmektedir.
Bu meyanda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özellikle de halkla her an iç içe ve en yakın idari birimler durumunda olan mahalli idarelerde bir dönüşüm ve değişimin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev, yetki ve sorumluluk verilmesini, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev, yetki ve kaynak dağılımının yeniden gözden geçirilmesini de zorunlu kılmaktadır.
Dünyamızın hızla globalleşme sürecine girmesi, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişme, belediye sınırları içinde yaşayanla-rın oranının yükselmesi, toplum fertlerinin ihtiyaçlarındaki artış ve çeşit-lenme, halkın yönetime katılma ve kendisini idare edenleri sorgulama istek-lerini de artırmış, sorumlu ve sorgulayıcı bir vatandaş yapısı ile demokrasinin yerleşmesi ve yerelleşmesinin hızlanması gibi olguların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Öte yandan, Avrupa Birliği ile ortaklık müzakeresi ve tarama sürecinin başlaması ile birliğin müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında üst üste yapısal ve hukuksal reformların yapılmasını sağlamak amacıyla yasal dü-zenlemeler de yapılmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda yaklaşık 30 yıldır ülkemiz gündeminde olan -Mahalli İdareler Reform Yasa Tasarısı- içinde yer alan yasal düzenlemelerden 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
Kitabımızın konusunu Mahalli İdareler Reform Yasa Tasarısı kapsamında TBMM tarafından 2005 yılında kabul edilen 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu oluşturmakta olup, bu Kanun belediyelerin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Kitap belediye personelinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun uygulaması esnasında karşılaştıkları sorunların çözümünde katkı sağlamak, ayrıca Kanun maddeleri ile ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinin bir arada görülmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın hazırlanmasında önce Kanun metnine yer verilmiş, daha sonra her madde tek tek madde gerekçeleriyle birlikte ele alınmış ve açıklanmış-tır. Madde açıklamalarının devamında her madde ile ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerine, İçişleri Bakanlığı genelge ve görüşlerine ve yargı kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca Kitabın sonunda mahalli idarelerle ilgili bazı temel kanunlara da yer verilmiştir.

Barkod : 9786055633141

Yayın Tarihi : 2009 Ağustos

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 1248

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?