• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Faiz ile İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Faiz ile İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan

Faiz ile İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

73,00 ₺ 62,00 ₺
28. 11. 2013 Tarih ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Bilgilerive Son Yargıtay Kararları Ekli 2. Bası

FAİZ KAVRAMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN FAİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ (6098 SAYILI TBK m. 76, 88 ve 120)
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ANAPARA VE TEMERRÜT FAİZİYLE İLGİLİ SINIRLANDIRMALARININ GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK UYGULANMASI SORUNU (TBKYUŞHK. m. 7)
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN FAİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ (4077 SAYILI TKHK. m. 6/a, 10, 10/a ve 10/b; 6502 SAYILI TKHK. m. 4, 14, 19, 20, 22, 24-28, 31, 34, 36, 37, 43)
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUN FAİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ (5464 SAYILI BKKK. m. 9, 13, 24-26)
TÜRK TİCARET KANUNUNUN, BORÇLAR HUKUKUNU İLGİLENDİREN FAİZLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ (6102 SAYILI TTK. m. 7, 8, 9, 10 ve 1530)
İLGİLİ MEVZUAT VE YARGI KARARLARI

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan faiz hakkındaki hükümler, mülga 818 sayılı Borçlar Kanununda olduğu gibi farklı maddelerde düzenlenmiştir. 6098 sayılı Kanun’da anapara faizi (akdi faiz) hakkında genel düzenlemeye 88. maddede, temerrüt faizi hakkında genel düzenlemeye ise 120. maddede yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde dikkat çekici nokta ise hukukumuzda ilk defa hem akdi hem de temerrüt faizi bakımından somut sınır getirilmesidir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun faizle ilgili hükümlerinin yanında, 4077 sayılı Kanun’un ve onun yerine 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, borçlar hukukunu ilgilendiren faizle ilgili birçok hükmü bulunmaktadır. Bu basıda özellikle 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili bilgiler faiz ile ilgili olduğu ölçüde ve Kitabımızın baskıya girmesinden sonra ulaşabildiğimiz Yargıtay’ın faizle ilgili birçok kararı ve BDDK tarafından 31. 12. 2013 tarihli konumuzla ilgili birçok Yönetmelik değişiklikliği Kitabımıza eklenmiştir. İşte çalışmamızın amacı, uygulamacılar açısından ortaya çıkan değişikliklerin tanınması ihtiyacının kısmen de olsa giderilebilmesi için bu hükümlerin topluca incelenmesidir.
İşbu çalışma, yazarların daha önce yayınladıkları iki ayrı makalenin birleştirilerek güncellenmesi, genişletilmesi ve sistematik bir bütünlük içinde incelenmesiyle oluşturulmuştur. Bu açıdan, çalışmanın, çok büyük ölçüde anılan iki makaleye dayandığı açıkça görülebilir.
Türk Borçlar Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, yurdun çeşitli şehirlerinde katıldığımız tanıtım ve eğitim toplantılarında, faizle ilgili düzenlemelerin uygulamacılar açısından kolay ulaşılabilir bir eser biçiminde sunulması talep edilmiştir. Bu nedenle, makalelere ulaşımın uygulamacılar açısından gösterdiği zorluk ve faiz meselesinin sistematik ve topluca incelenmesindeki ihtiyaç gözetilerek, çalışma hazırlanmıştır.
Bu çalışmada, daha çok uygulamacıların Kanunların yürürlüğe girdiği dönemde ilk olarak karşılaşacağı temel sorunların incelenmesi ve pratik çözümlerin sunulması amaçlanmıştır.
Çalışmamız dört paragraftan oluşmaktadır. İlk paragrafta, faiz kavramı, unsurları, hukuki niteliği ve türleri incelenmiştir. İkinci paragrafta, Türk Borçlar Kanununun faizle ilgili düzenlemeleri ve son Yargıtay kararları, üçüncü paragrafta 4077 sayılı Kanun ve onun yerine 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun faize ilişkin hükümleri ile 6464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanunun faizle ilgili hükümleri ve son olarak dördüncü paragrafta da Türk Ticaret Kanununun, borçlar hukukunu ilgilendiren faizle ilgili hükümleri incelenmiştir.

Barkod : 9786051463353

Yayın Tarihi : 2014 Mart

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 2

Sayfa Sayısı : 454

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?