• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Profesyonel Güvenlik Eğitimi

Profesyonel Güvenlik Eğitimi

Profesyonel Güvenlik Eğitimi

  • Fiyatı 53,00 ₺
Suçu kontrol etmeyi amaçlayan geleneksel polislik modeli, yerini toplumla işbirliği imkanlarını geliştirerek suça zemin hazırlayan sebeplerin ve dinamiklerin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalara ağırlık veren polislik modellerine bırakmaktadır. Sadece yasaları uygulamaya odaklanmış, suçu önleyici mekanizmalar geliştirmek yerine ortaya çıkan suçlara ve bu suçların faillerine müdahale etmeye dayalı, reaktif/tepkisel bir özellik arz eden, vatandaşlarla ilişkilerin geliştirilmediği geleneksel polislik yaklaşımı, bugünün toplumlarında gün yüzüne çıkan güvenlik ile ilgili problemlerin üstesinden gelmede yetersiz kalmaktadır. Güvenlik profesyonelleri ile halk arasındaki ilişkileri daha nitelikli bir hale getirme, hizmetlerin insan hak ve özgürlüklerine gereken hassasiyetin gösterilerek sunulması, halka verilen güven, suçun önlenmesi ve suçu önleme sorumluluğuna halkın katılımını sağlama ve suç korkusunun azaltılması gelişmiş toplumlarda içgüvenlik kurumlarının temel başarı kriterleridir.
Polislik olarak da ifade edilen içgüvenlik alanında gün yüzüne çıkan ve giderek daha da karmaşık bir nitelik arz eden problemlerin üstesinden gelebilmek için güvenlik profesyonellerinin eğitim standartlarının yükseltilmesi bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Güvenli bir toplumsal düzenin inşasının ve toplumsal barış ve huzur için sürekli bir tehdit kaynağı olan suçlarla ve suçlularla mücadelenin en önemli dayanaklarından biri hiç şüphesiz hem bilişsel hem de davranışsal düzeyde donanımlı ve mesleğini profesyonel bir şekilde icra edebilecek düzeyde eğitimli, demokratik, hukuka saygılı güvenlik profesyonelleridir.
Güvenlik profesyonellerinin hem mesleki temel eğitimleri hem de hizmet içi eğitimlerinin güvenlik alanında yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlere uyum sağlayacak bir dinamizme kavuşturulması gerekmektedir. Eğiticinin sadece bilgi aktarma rolü üstlendiği geleneksel eğitim yaklaşımı, güvenlik profesyonellerine bugünün toplumsal ve kriminal problemleri ile başa çıkmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırma amacına ulaşmada son derece yetersiz kalmaktadır. Hal böyle olunca eğitim bilimleri alanında yapılan bilimsel araştırmalarla etkililiği ve verimliliği test edilmiş öğretim yöntemlerine güvenlik eğitimi alanında da başvurulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda öğrenmeyi kalıcı hale getiren, bilgi ve beceri kazanmayı kolaylaştıran eğitim yaklaşımlarına, güvenlik profesyonellerinin temel ve hizmet içi eğitimlerinde de başvurulmalıdır.
Güvenlik profesyonellerine yönelik gerçekleştirilen mesleki temel eğitimlerde ve hizmet içi eğitimlerde görev üstlenen eğiticiler için bir başvuru kaynağı olarak hazırlanan bu kitapta, eğitimlerde daha etkili sonuçlar almayı olanaklı kılan yöntemlere dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede toplam on iki bölümden oluşan kitapta öncelikle toplumsal değişimle uyumlu profesyonel bir güvenlik eğitimini zorunlu kılan etmenler ele alınmıştır. Daha sonra sırasıyla güvenlik alanında yapılan eğitimlerde vakaya dayalı, probleme dayalı ve işbirliğine dayalı öğrenme yöntemlerinin nasıl uygulanabileceği üzerinde durulmuştur. Ardından durum temelli bir eğitim modelinin ve interprofesyonel düzlemde bir eğitim yaklaşımının güvenlik profesyonellerinin eğitimine nasıl uyarlanabileceği ve bu modeller ekseninde yapılacak eğitimlerin sağlayacağı avantajlara değinilmiştir. Güvenlik profesyonellerine yönelik temel ve hizmet içi eğitimlerin yetişkin eğitimi olduğu gerçeğinden hareketle, yetişkinlere yönelik eğitimlerde dikkat edilmesi gereken temel prensiplere işaret edilmiştir.
Kavramayı artırıcı özellikleri bilimsel olarak da ispatlanmış simülasyon teknolojileri kullanılarak, güvenlik profesyonellerine en az risk, en düşük maliyet ve en az masrafla uygulamaya dönük daha verimli eğitimlerin hangi görev alanlarına yönelik ve nasıl verilebileceği sorusuna cevap aranmıştır. Uzaktan eğitimin sağladığı imkanların güvenlik eğitimlerine biçim ve içerik açısından yapacağı katkılar irdelenmiştir. Son üç bölümde sırasıyla değerler ekseninde güvenlik eğitimi, güvenlik eğitimlerinde görsel materyallerin kullanımı ve güvenlik profesyonellerinin etik eğitimi ele alınmıştır.
Bölümlerde geçen güvenlik, güvenlik alanı, güvenlik sektörü gibi kavramlar ile Türkiye’de polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza, orman muhafaza, hapishane koruma, zabıta, özel güvenlik gibi farklı kurumsal yapılanmalar vasıtasıyla vatandaşlara sunulan içgüvenlik hizmetlerinin bütünü kast edilmektedir. Dolayısıyla güvenlik profesyonelleri veya içgüvenlik profesyonelleri şeklinde kullanılan kavramlar da belirtilen teşkilatlarda amir veya memur düzeyinde görev yapanları karşılamaktadır.
Kitapta eğitim yöntem ve teknikleri içgüvenlik profesyonellerinin eğitimi bağlamında ele alınmış ve örnekler daha ziyade Türkiye’de içgüvenlik kurumları dendiğinde ilk akla gelen polis eğitimleri üzerinden verilmiştir. Bu demek değildir ki ele alınan konular sadece polis eğiticilerini ilgilendirmektedir. Aksine bu kitabın yazılış amacı polisin yanı sıra jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza, orman muhafaza, özel güvenlik ve benzeri tüm içgüvenlik teşkilatlarında profesyonel olarak hizmet üreten personelin gerek temel eğitim ve gerekse hizmet içi eğitimlerinde başvurulabilecek eğitim yöntem ve tekniklerini bu alanda eğitici ve yönetici olarak görev yapanların istifadesine sunmaktır. Unutulmamalıdır ki toplumsal düzenin güvenli bir şekilde sürdürülmesinde çok hayati bir öneme sahip olan güvenlik hizmetlerinin profesyonel bir şekilde sunulması, her şeyden önce bu hizmetleri sunacak insan kaynaklarının profesyonel bir şekilde eğitilmesi ile olanaklı olacaktır.

Barkod : 9786051466507

Yayın Tarihi : 2015 Haziran

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 316

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?