• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi

Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi

Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi

  • Fiyatı 90,00 ₺

İlgili Kategoriler

Hukuk Kitapları / İhale Hukuku

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik Metni
Yönetmelik Maddelerinin Açıklanması
Yönetmelik Maddelerine İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararları
İdari Yargıda Dava Açılması ve Sonuçları
Adli Yargıda Dava Açılması ve Sonuçları
İdari Yargı ve Adli Yargı Kararları

Kamu harcamalarının büyük bir bölümünü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler 1. 1. 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yürütülmektedir. Söz konusu işlere ilişkin ihaleler ile birlikte gelir getirici işlere yönelik ihaleler; daha önce yürürlükte bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre veya kendi özel mevzuatına göre yürütülmekteydi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdikten sonra sadece mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik ihaleler Kamu İhale Kanunu’na göre yürütülmekte, gelir getirici işlere yönelik, örneğin kiraya vermeye yönelik ihaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ya da kendi özel mevzuatına göre yürütülmektedir.
4734 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, ihalelere ilişkin sözleşme tasarıları ve eki ihale dokümanları idarelerce, incelenmek ve vize edilmek üzere mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64 üncü maddesine göre önce Maliye Bakanlığı’na, daha sonrada mülga 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 ve 31 inci maddesine göre tescil ve vize edilmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmekteydi. Gerek Maliye Bakanlığınca, gerekse Sayıştay Başkanlığınca sözleşme tasarıları ve eklerindeki hukuka aykırılıklar incelenerek karara bağlanmaktaydı.
Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın sözleşme tasarıları ile ihale sürecindeki bu inceleme görevi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53. maddesine göre kurulan Kamu İhale Kurumu’na verilmiş bulunmaktadır.
Açıklamasını yaptığımız bu Yönetmelik 4734 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine göre çıkartılmış ve 03. 01. 2009 tarih ve 27099 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, çeşitli tarihlerde kısmi değişiklikler yapılmıştır.
Kitabımızın Birinci Kısmında Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde aday, istekli veya istekli olabileceklerin; idarelerin ihale sürecindeki işlem ve eylemlerinin hukuka aykırılığı iddiasıyla idareye yapacakları şikayet ve idareden alacakları cevaba göre, Kamu İhale Kurumu’na yapacakları itirazen şikayet başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin, usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Kamu İhale Kurulunun kararlarına karşı idari yargıda açılacak davalar da büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle; kitabımızın ikinci kısmı idari yargıda dava açılması ve sonuçlarına ayrılmıştır.
Kamu ihalelerinde sözleşme akdedildikten sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar da, gerek idare açısından, gerekse yükleniciler açısından büyük sorunlar oluşturmakta, konu adli yargıya taşınmaktadır. Kitabın üçüncü kısmı sözleşmenin uygulanma aşamasındaki sorunlar ile tarafların isteyebileceği zararların çeşidi ve hesaplanma yöntemlerine ayrılmıştır.
Açıklamalarımız; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun genel gerekçesi ve madde gerekçeleri ile Kamu İhale Kurulu Kararları ve yargı kararları gözönüne alınarak yapılmıştır.
Okuyuculardan gelecek eleştirilerin bir dahaki çalışmalarımıza ışık tutacağını belirtir, bu baskının okuyuculara faydalı olmasını dileriz.

Barkod : 9786051469232

Yayın Tarihi : 2016 Mayıs

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 576

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?