• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Cezai ve İdari Sorumluluk

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Cezai ve İdari Sorumluluk

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Cezai ve İdari Sorumluluk

295,00 ₺ 250,00 ₺

Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında

Sağlık Hukukunun alt dallarından biri olan Tıp Hukuku, hem özel hukuku hem de kamu hukukunu ilgilendiren yönü itibariyle, hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal boyutunu ve hekim ile hastanın birbirlerine karşı olan sorumlulukları ile haklarını düzenleyen geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Diğer bütün hukuk dalları ile ilişkili olan bu alan, malpraktis iddiasına dayanan hukuki uyuşmazlıkların sayısında son yıllarda yaşanan artışa paralel şekilde ayrıca önem kazanmıştır.

Malpraktis – tıbbi kusur konulu uyuşmazlıklarda, hekimlerin ve diğer sağlık mesleği mensuplarının cezai sorumlulukları çoğu durumda, taksirle öldürme, taksirle yaralama ve görevi kötüye kullanma suçları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yine tıbbi kusur konulu uyuşmazlıkların Türk Ceza Kanunu'nda ve başta 1219 sayılı Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun olmak üzere çok çeşitli özel yasalarda düzenlenen suç tipleri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bunun yanında tıbbi kusurdan kaynaklı olarak hekimler ve diğer sağlık mesleği mensupları ile hastanelerin ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının tazminat sorumlulukları ile Devletin sağlık hizmetlerinden kaynaklanan tazminat sorumluluğu söz konusu olduğundan, tıp hukukunun sorumluluk hukukuna ilişkin oldukça geniş olan bu alanı, tazminat sorumluğunu düzenlemektedir.

Kitabın hazırlanmasında tıbbî müdahaleden kaynaklı olarak, hekimlerin ve diğer sağlık mesleği mensuplarının hukukî, idarî ve cezai sorumlulukları geniş kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda tıbbi müdahale kavramının açıklanması; tıp hukukunun hukuksal kaynaklarının ayrıntılı şekilde irdelenmesi; hekimlerin, sağlık mesleği mensuplarının ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının görev ve yetki alanlarının belirlenmesi; hekimhasta ilişkisinde hastanın ve hekimin hakları ile yükümlülükleri; tıbbî müdahalenin hukuka uygunluk koşulları; tıbbî uygulama hata türleri ve bu konudaki uyuşmazlıklarda bilirkişilik kurumu; tıbbî ve hukukî açıdan özelliği bulunan bazı tıbbî müdahale türlerinin incelenmesi; hekim ile hasta arasındaki hukukî ilişkinin tanımlanması ve hukukî sorumluluk; Devletin sağlık hizmetlerinden kaynaklanan tazminat sorumluluğu ve rücû davaları; hekimin ve sağlık mesleği mensuplarının cezaî sorumluluğu ile bu konuda tıbbî müdahaleden kaynaklanan bazı suç tiplerinin incelenmesi konularına ayrıntılı şekilde yer verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca belirtilen tüm bu konu başlıklarında Yargıtay'ın Hukuk ve Ceza daireleri ile Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu'nun güncel kararlarına, Danıştay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına ayrıntılı ve geniş bir biçimde yer verilmeye çalışılmıştır.

Bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanan pandemi sürecinde, en ön safhada takdire şayan bir gayretle mücadele eden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın sorumluluklarının belirlenmesi amacı ile oluşturulmuş olan bu eserin, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız yanında, fedakârca görevlerini icra eden hâkimlerimiz ve Cumhuriyet savcılarımıza, aynı zamanda adaletin tesisine hizmet eden kıymetli tüm hukukçulara faydalı olması bizi son derece mutlu edecektir.

Barkod : 9786257277297

Yayın Tarihi : 2021 Ocak

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 1644

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?