• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat (Orta Boy)

T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat (Orta Boy)

Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları

T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat (Orta Boy)

110,00 ₺ 93,50 ₺

İÇİNDEKİLER

Kanun No Sayfa

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 1

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 109

• Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 5237/765 147

• Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 765/5237 151

• Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihristi : 5237 163

• Türk Ceza Kanunu : 5237 177

• Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama

Şekli Hakkında Kanun : 5252 379

• Ceza Muhakemesi Kanunu Sistematik Fihrist : 5271 385

• Ceza Muhakemesi Kanunu : 5271 399

• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : 1412 619

(Yürürlükteki Hükümler)

• Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve

Uygulama Şekli Hakkında Kanun : 5320 629

• Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen

Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin

2021 Yılı Tarifesi : 639

• Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

Kanun Sistematik Fihrist : 5275 641

• Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanun : 5275 647

• Adli Yargı İlk Derece Mahkemmeleri İle Bölge

Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yetkileri Hakkında Kanun : 5235 751

• Adli Sicil Kanunu : 5352 777

VI

• Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanun : 6284 787

• Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi

Hakkında Kanun : 1481 801

• Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler

Hakkında Kanun : 6136 805

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış

Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle

Çözümüne Dair Kanun : 6384 827

• Basın Kanunu : 5187 833

• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 847

• Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu : 6706 857

• Çek Kanunu : 5941 877

• Çocuk Koruma Kanunu : 5395 893

• Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu : 5402 913

• Dernekler Kanunu : 5253 931

• Emniyet Teşkilatı Kanunu : 3201 953

• Elektronik İmza Kanunu : 5070 995

• İl İdaresi Kanunu : 5442 1007

• İnfaz Hakimliği Kanunu : 4675 1035

• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun : 5651 1043

• Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu : 2803 1069

• Kabahatler Kanunu : 5326 1105

• Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu : 5607 1127

• Kimlik Bildirme Kanunu : 1774 1155

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu : 2863 1163

VII

• Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu : 3628 1209

• Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun : 4483 1219

• Olağanüstü Hal Kanunu : 2935 1227

• Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek

Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6749 1245

• Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken

Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6755 1255

• Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 7075 1263

• Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun

Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar : 7075 1277

• Petrol Piyasası Kanunu : 5015 1291

• Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu : 2559 1329

• Sahil Güvenlik Kanunu : 2692 1353

• Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun : 5729 1381

• Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine

Dair Kanun : 6222 1385

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Hakkında Kanun : 5549 1407

• Tanık Koruma Kanunu : 5726 1421

• Tebligat Kanunu : 7201 1433

• Terörle Mücadele Kanunu : 3713 1455

• Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların

Karşılanması Hakkında Kanun : 5233 1491

VIII

• Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun : 6415 1505

• Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu : 2911 1517

• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi

Hakkında Kanun : 5083 1533

• Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi

ve Kontrolü Hakkında Kanun : 4207 1537

• Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun : 2313 1547

• Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun : 3298 1557

• Adlî Kolluk Yönetmeliği : 1561

• Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği : 1571

• Adli Sicil Yönetmeliği : 1593

• Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi,

Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti

Hakkında Yönetmelik : 1607

• Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve

Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak

Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik : 1617

• Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü

Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler

Hakkında Yönetmelik : 1625

• Suç Eşyası Yönetmeliği : 1637

• Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 1653

• Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim

Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik : 1677

• Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği : 1683

• Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği : 1719

Barkod : 9786257467520

Yayın Tarihi : 2021 Eylül

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 13

Sayfa Sayısı : 1800

Ebat : 11,5x16

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?