• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

85,00 ₺ 72,00 ₺

Vergi, ekonomik ve toplumsal yaşamda vazgeçilmez, temel bir kamu geliridir. Kamu harcamalarının finansmanı başta olmak üzere, mali ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesinde önemli fonksiyonları bulunmaktadır.

Bütçe finansmanında bütçe gelirleri içindeki ağırlıklı payının yanında, kaynak etkinliğinin sağlanması, üretim ve yatırımın artırılması, gelir dağılımının düzeltilmesi gibi mali olmayan amaçlarının gerçekleştirilmesi de vergi müessesesinin hedefleri arasında yer almaktadır.

Böylesine önemli işlevler yüklenilen vergi olgusunun doğal bir uzantısı olarak, Anayasal dayanağı ile kanunlarla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması esastır. Cumhurbaşkanı tarafından yine kanuni sınırlar içinde kalmak kaydıyla indirim ve istisna hadleri ile ilgili karar alınabilmektedir.

Verginin asli unsurları yanında şekli unsurlarının da vergilemeyi etkileyen birer faktör olarak kanunilik ilkesine uygun olarak belirlenmesi gerekir. Bu anlamda vergi hukuku, vergileme alanında uygulanacak ve takip edilmesi gereken usul ve esasların bir bütün olarak ele alındığı, süreçlerin incelendiği ve açıklandığı hukuki kurallar bütünlüğüdür.

Eserde, vergi alacağının doğmasından sona ermesine kadar geçen süreçlerin ayrı ayrı ve birbiri ile ilintili analizi ve değerlendirilmesi süreci, vergi hukuku terminolojisi içerisinde analiz edilmektedir. Ayrıca vergi teorisi ve Türk vergi sistemine dair konulara da yer verilerek bütün olarak vergi alanına dair genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Bütün bunlar, esas itibari ile yasal müktesebat esas alınarak, vergi kanunları ve ikincil düzenlemelerle şekillendirilmiştir.

Vergiye dair ortaya konulacak genel kurallar bütünü ile vergilemenin daha iyi anlaşılması, temel ilkelerinin benimsenmesi, hukuk sistemi içerisindeki yeri ve konumunun kavranması ve gerekliliğine dair toplumsal duyarlılık zemini oluşturulabilecektir.

İzleyen basımlarda, bir yandan güncel değişikliklerin işlenmesi, diğer yanda olası hataların ayıklanması ile daha doyurucu bir vergi hukuku çalışması ortaya çıkacaktır. 

Barkod : 9786257467742

Yayın Tarihi : 2021 Ekim

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 540

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?