• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık + Sınai Mülkiyet Hukuku + Sınai Mülkiyet Kanunu (3 Kitap Kampanya)

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık + Sınai Mülkiyet Hukuku + Sınai Mülkiyet Kanunu (3 Kitap Kampanya)

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık + Sınai Mülkiyet Hukuku + Sınai Mülkiyet Kanunu (3 Kitap Kampanya)

325,00 ₺ 260,00 ₺

1- Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık

Marka Vekilliği Sınavlarına Hazırlık isimli çalışmamızın ikinci basısının tükenmiş olması sebebiyle tüm konular gözden geçirilerek yeni bası hazırlanmıştır. Örnek sorular kısmına eklemeler yapılmıştır.

Sınavın kapsamında farklı sınai mülkiyet haklarının yanı sıra medeni hukuk, borçlar hukuku ve ticaret hukukuna ait bazı konuların da bulunması sebebiyle söz konusu alanlar çalışmada muhafaza edilmiştir.


2- Sınai Mülkiyet Hukuku

Sınai Mülkiyet Hukuku isimli bu çalışma, ortak bir çabanın ürünüdür. Eserin, temel bilgiler içeren birinci bölümü, Marka Hukuku isimli ikinci bölümü ve ortak hükümler isimli altıncı bölümü Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR tarafından; coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları isimli üçüncü bölümü Doç. Dr. Burçak YILDIZ tarafından; Tasarım Hukuku isimli dördüncü bölümü Dr. Dilek İMİRLİOĞLU tarafından; Patent ve Faydalı Model Hukuku isimli beşinci bölümü ise Prof. Dr. Rıza AYHAN tarafından kaleme alınmıştır.

Çalışmamızda yalnızca 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen sınai mülkiyet haklarına yer verilmiş ve 15.02.2021 tarihinde yürürlükte bulunan düzenlemeler esas alınmıştır.

Sınai Mülkiyet Hukuku ile ilgili temel esasları olabildiğince yalın ve anlaşılır şekilde ve özellikle lisans öğrencilerinin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak ele aldığımız bu çalışmanın okuyuculara faydalı olması en büyük temennimizdir.


2- Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat ile karşılaştırıldığında, 6769 sayılı Kanun’un iki önemli yenilik getirdiği söylenebilir. İlk olarak, bu hukuk dalının bir kanunla düzenlenmiş olması Türk hukuku açısından önemli bir gelişmedir. Zira bu kanun öncesinde sınai mülkiyet hukukumuz, geçici olarak çıkarılan fakat yirmi yılı aşkın bir süre uygulanarak kalıcı hale gelen kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenmekteydi. Kanun hükmünde kararnameler ile kalıcı bir hukuki durum yaratılması öğretide haklı eleştirilere neden olmaktaydı. Bu açıdan bakıldığında Kanun’un yürürlüğe girişi önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Kanun’un getirdiği ikinci önemli yenilik ise; marka, coğrafi işaretler, tasarım ve patent ve faydalı model hukukuna ilişkin mevzuatın tek kanunda toplanmış olmasıdır. Bunların her biri Kanun’da bir kitap olarak düzenlenmiş; Kanun’un beşinci kitabında ise ortak hükümlere yer verilmiştir. Bunun sınai mülkiyet hukuku açısından isabetli bir tercih olduğu kanaatindeyiz.

Öte yandan, 6769 sayılı Kanun’un yürürlüğe girişi bundan önceki sınai mülkiyet hukuku birikimini işlevsiz hale getirmemiştir. Kanun’un her bir kitabında önemli yeniliklere yer verilse de yürürlükten kaldırılan kanun hükmünde kararnamelerin ana iskeleti büyük ölçüde korunmuştur. Dolayısıyla 6769 sayılı Kanun öncesinde yazılan eserler ve verilen mahkeme kararları önemini yitirmemiştir. Bu çalışmada, 6769 sayılı Kanun’un öncesinde ve sorasında, Türk hukukunda yazılmış kitap ve makalelerin tamamına yakını derlenerek ilgili Kanun maddesinin altına yerleştirilmiştir. Belli bir kanun maddesiyle sınırlı kalmayan, daha geniş kapsamlı eserler ise “Genel Bibliyografya” bölümünde toplanmıştır. Ayrıca kanun maddelerinin altında, ilgili maddenin farklı yönlerini yansıtan mahkeme kararlarına da yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleriyle; (mülga) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, (mülga) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, (mülga) 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve (mülga) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin eşleştirildiği bir tablo düzenlenmiştir. Böylece hem akademisyenler hem de uygulamacılar için bütüncül bir başvuru kaynağı oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu çalışma; İsviçre Hukuku ile Mukayeseli Türk Haksız Rekabet Hukuku Mevzuatı ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu adlı kitaplardan oluşan serinin üçüncü kitabı olarak hazırlanmıştır.

Barkod : 9786257595483X

Yayın Tarihi : 2021 Eylül

Kapak Türü : Karton Kapaklı + Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 1793

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?