• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Aile Davaları Rehberi + Boşanma Davaları Başvuru Kitabı (2 Kitap Kampanya)

Aile Davaları Rehberi + Boşanma Davaları Başvuru Kitabı (2 Kitap Kampanya)

Aile Davaları Rehberi + Boşanma Davaları Başvuru Kitabı (2 Kitap Kampanya)

863,00 ₺ 600,00 ₺

1. Kitap : Aile Davaları Rehberi

Aile toplumun çekirdeğidir. Bu yönüyle, aile ilişkileri ve aile içinde çıkan uyuşmazlıklar toplum hayatının önemli bir konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu ilişkilerden kaynaklı uyuşmazlıklar zaman zaman mahkemelere uzanmaktadır. Ülkemizde de başta boşanma davaları olmak üzere bu bağlamdaki uyuşmazlıkların oranı maalesef gittikçe artmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. Kitabı “Aile Hukuku”nu oluşturmaktadır. TMK’nın 2. Kitabı olan aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, aile mahkemesinin görevine girmektedir.

Ülkemizde aile mahkemelerinin yoğunluğu maalesef gün geçtikçe artmaktadır. Aile mahkemesinin görevine giren uyuşmazlık türleri oldukça geniştir. Boşanma, nişanlılıktan kaynaklı uyuşmazlıklar, nafaka, velayet, kişisel ilişki ve mal rejimlerine ilişkin önemli davaların yanı sıra, birçok dava aile mahkemesinde görülmektedir.

Elinizdeki eser, bu davalarla ilgili uygulamada edindiğim tecrübelerin üzerinde çalışılmış, genişletilmiş ve meslektaşlarımın katkılarıyla olgunlaştırılmış halini oluşturmaktadır.

Bu çalışma, teorik bir eser olmayıp, bilimsellik iddiası taşımamaktadır. Eser, uygulamadaki hâkim ve avukat meslektaşlarıma yardımcı olması için, dava esası dikkate alınarak dava sürecine ilişkin bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Her bir dava ile ilgili özet ve önemli açıklamalara yer verildikten sonra, davalara ilişkin binlerce Yargıtay kararı taranarak özetleriyle birlikte sunulmuş; gereksiz ayrıntılardan kaçınılmıştır. Diğer bir ifade ile eserde yer alan bütün kararlara özet başlıklar oluşturulmuş ve bu kararların önemli paragrafları özetin altına yerleştirilmiştir.

Kitapta yer alan kararların başlıklarına (özetlerine) kitabın sonunda yer verilmek suretiyle ilgili karara en kısa sürede ulaşılması imkânı sağlanmıştır.

Her bir davada hakimin ve avukatların hangi prosedürü izleyeceklerine ilişkin husus, özenle hazırlanan dava dilekçesi, tensip zabıtları, tensip zaptının gereği olan müzekkereler (yazışmalar), ön inceleme duruşma tutanağı örnekleri ve Yargıtay tarafından onanmış gerekçeli yerel mahkeme kararı örnekleriyle somutlaştırılmıştır.

Her bir davada hakim ve avukatların nelere dikkat edecekleri madde madde sıralanmış ve bu yönüyle, her bir davanın nokta atışı niteliğindeki bilgileri okuyucuya kolaylık sağlaması açısından özet bir şekilde belirtilmiştir.

 

2. Kitap : Boşanma Davaları Başvuru Kitabı

Uygulayıcılar için bir rehber olması düşüncesiyle yayınlanan eserimizin ilk baskısı, siz değerli okuyucularımızın yoğun teveccühünden dolayı kısa bir sürede tükenmiştir.

İlk baskının tükenmesi nedeniyle, elinizdeki ikinci baskının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu baskıda, konular gözden geçirilmiş ve en yeni Yargıtay kararları ilgili bölümlere işlenmiştir.

Önceki baskıda eksik gördüğümüz birtakım hususlara da yer verilmiştir. Bu bağlamda, teknolojinin de gelişmesi nedeniyle eşler arasındaki boşanma davalarında sıklıkla davalı eşle ilgili ses veya görüntü kaydı sunulduğu, bu kayıtların delil olup olamayacağı, bir diğer açıdan da, bu delillerin elde edilmesinin Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturup oluşturmayacağı uygulamada tereddüt konusu oluşturmaktadır. Bu tereddütleri gidermek amacıyla, TCK m. 132 hükmünde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlâl suçuyla, 133. maddede düzenlenen kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçları özet bir şekilde incelenmiş ve bu husustaki Yargıtay uygulaması yansıtılmıştır. Bu sayede, hangi gizli kaydın boşanma davasına delil olarak sunulup sunulamayacağı, hangi verinin delil değeri olup olmadığı ve hangilerinin suç oluşturduğu hususları yansıtılmaya çalışılmıştır. Eşinin şiddetli geçimsizlik sebebi oluşturan eylemleri ile diğer boşanma sebeplerini oluşturan faaliyetlerini kayda almış olan eşin bu verileri boşanma dava dosyasına sunabilip sunamayacağını bu açıklamalarla netleştirmeye çalıştık.

Bunun yanısıra, 24/11/2021 Tarih ve 7343 sayılı kanunla çocukla kişisel ilişki kurulması ve çocuk teslimine dair ilamların infazıyla ilgili getirilen yeniliklere yer verilmiştir. Bilindiği üzere, 7343 sayılı kanundan önce çocukla kişisel ilişki kurulması ve çocuk teslimi ile ilgili ilamların infazını icra daireleri İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yerine getiriyordu. 7343 sayılı kanunla yapılan değişikle bu görev icra dairelerinden alınmış ve daha profesyonel bir ekip eliyle yürütülmek üzere 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda yeniden düzenlenmiştir. Bu baskıda, bu bağlamda getirilen yenilik ve değişiklere yer verilmiştir.

Son olarak, 24/11/2021 Tarih ve 7343 sayılı kanunla Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir.

İlk baskının önsözünde de vurguladığımız üzere, bu eser tamamen uygulamaya yönelik olup, uygulamadaki sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan bir eserdir. Bu yönüyle, eserin bilimsellik iddiası bulunmamakla birlikte, boşanma davasıyla ilgilenen hukukçular açısından bir rehber olma amacı taşımaktadır.

Barkod : 9786258038934X

Yayın Tarihi : 2020 Şubat

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 2659

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?