• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

İdari Yargı Dava Rehberi

İdari Yargı Dava Rehberi

İdari Yargı Dava Rehberi

  • Fiyatı 150,00 ₺

İlgili Kategoriler

Hukuk Kitapları / İdare Hukuku

İstinaf Mahkemeleri Sistemi ve Kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülen Davalar İşlenmiş

İstinaf Kanun Yolu ve Kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülen Davalar İşlenmiş,


Bilindiği üzere idari yargıda yazılı yargılama usulü uygulandığından, hak arama özgürlüğünün en önemli enstrümanı olan dava dilekçesi, sağlıklı bir yargılama açısından büyük önem arz etmektedir. Zira ceza yargılamasının aksine idari yargıda dava dilekçesi, bir takım şekil kurallarına tabi kılınmıştır.

Dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlar 2577 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılmıştır. Bu unsurları içermeyen dava dilekçelerinin ilk inceleme aşamasında reddedileceği ise aynı Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinde ifade edilmiştir.

Dava dilekçesi, davalı idarenin işlem veya eylemindeki hukuka aykırılığın, bir başka ifadeyle davadaki haklılığın gereği gibi ortaya konulabilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, uygulamada sıkça rastlanılan ve dilekçe reddinden kaynaklanan hak kayıplarının engellenebilmesi amacıyla kitabımızda, dava dilekçesi ve unsurları bölümler halinde büyüteç altına alınmıştır.

Bu baskıda 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ve 2.12.2014 tarihli ve 6572 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikler ilgili bölümlere işlenmiştir.

Bu değişikliklerle; 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra açılacak davalar için temyiz edilebilecek kararlar yeniden düzenlenmiş, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay’da temyiz yerine Bölge İdare Mahkemelerinde istinaf kanun yoluna gidilmesi benimsenmiş, karar düzeltme kanun yolu kaldırılmış, ayrıca belli davalar için ivedi yargılama usulü getirilerek bu davalarda dava açma süresi, savunma süresi ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin şartlar yeniden düzenlenmiş, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara ilişkin özel yargılama usulü getirilmiştir.

Kitaba, yeni kurulan İstinaf Mahkemelerine ilişkin açıklamalar ve bu mahkemelerde kullanılacak dilekçe örnekleri de eklenmiştir.

2017 Anayasa değişikliğinde yer alan hususlar ilgili bölümlere işlenmiş, bu değişiklikle kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalara ilişkin dilekçe örnekleri kitaba dahil edilmiştir.

Kitabın birinci bölümünde, idari yargı, askeri idari yargı ve adli yargı arasındaki görev ayrımı ile Danıştay, bölge idare mahkemesi, idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev paylaşımı ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Müteakip on üç bölümde ise sırasıyla, dava dilekçesinin diğer unsurları olan yetki, davacı (ehliyet), adres, davalı (husumet), davanın konusu, tebliğ tarihi (süre), maddi olay, hukuki sebepler, deliller, sonuç ve istem, tarih ve imza ile dava dilekçesinin verilebileceği yerler konularında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Her bir bölümde konular, iptal davaları, tam yargı davaları ve vergi davalarının özellikleri dikkate alınarak ayrı ayrı incelenmiştir.

Dava dilekçesinin unsurları açıklandıktan sonra ise okuyucunun istifadesi amacıyla Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde açılacak iptal, tam yargı ve vergi davalarına ilişkin örnek ve matbu dilekçe örneklerine yer verilmiştir.

Diğer baskılarda da yer alan konularına göre tasnif edilmiş güncel Danıştay, Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararları ise kitap ekindeki CD’de okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Barkod : 9786053003373

Yayın Tarihi : 2018 Ocak

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 6

Sayfa Sayısı : 960

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler : CD

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?