• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. EMİNOĞLU, KIRAN, MERAL, ÇAKIR ÇELEBİ ile AKSOY'un 2. bs. hazırladıkları, "Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmaları" ile "Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları" adlı eserler çıktı.

2-) Sn. Prof. Dr. Mustafa Özen'in hazırladığı, "Ceza Hukuku Genel" ile "Özel Hükümler" adlı eserler çıktı.

3-) Sn. Prof. Dr. Sevilay Uzunallı'nın hazırladığı, "Marka Hukuku" adlı eser çıktı.

4-) Sn. Doç. Dr. Ahmet Başözen'in 3.bs. hazırladığı, "İcra ve İflâs Hukuku Ders Notu & Soru Bankası" adlı eser çıktı.

5-) Sn. Av. Dr. Aslan Abid Uğuz'un hazırladığı, "Ceza Muhakemesinde İstinaf" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Dr. Hasan Karslıoğlu'nun hazırladığı, "Anonim Şirketlerde Genel Kurul" adlı eser baskıda.

7-) Sn. Uğur Aşkın, Veysel Topuz ile Burak Bilge'nin hazırladıkları, "Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma ve Çözümlü Soru Bankası" adlı eser çıktı.

8-) Sn. Dr. Ahmet Bozdağ'ın hazırladığı, "Türk Ceza Hukukunda Koşullu Salıverilme Kurumu ve Etkinliğinin Geliştirilmesi" adlı eser çıktı.

9-) Sn. Dr. Ahmet Kılınç'ın hazırladığı, "Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik" adlı eser çıktı.

10-) Sn. Prof. Dr. Hacı Can ile Arş. Gör. Ekin Tuna'nın 4. bs. hazırladığı, "Milletlerarası Özel Hukuk - Ders Kitabı" adlı eser çıktı.

11-) Sn. Mehmet Remzi ile Sezer Aydın'ın 9. bs. hazırladığı, "Borçlar Hukuku Özel Hükümler" adlı eser çıktı.

12-) Sn. Dr. Meral Ekici Şahin'in hazırladığı, "Dolandırıcılık Suçu" adlı eser çıktı.

13-) Sn. Dr. Merve Birer Saçlı'nın hazırladığı, "Türk Ceza Kanununda Göçmen Kaçakçılığı" adlı eser çıktı.

14-) Sn. Doç. Dr. Mustafa Avcı ile Arş. Gör. Gökhan Güncan'nın hazırladığı, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Mevzuatı" adlı eser çıktı.

15-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Apaydın ile Dr. Öğr. Üyesi Alphan Dinçkol'un 3.bs. hazırladıkları, "İYUK ve İlgili Mevzuat" adlı eser çıktı.

16-) Sn. Dr. Emin Ahmet Kaplan'ın hazırladığı, "Yeni Kurumsal Politik İktisat: Ampirik Bir İnceleme" adlı eser baskıda.

17-) Sn. Dr. Gözde Kazaker'in hazırladığı, "Ceza Hukukunda Elverişsiz Teşebbüs" adlı eser çıktı.

18-) Sn. İrem Karaca'nın hazırladığı, "Kamulaştırmasız El Atma" adlı eser çıktı.

19-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür Kiraz ile Arş. Gör. Gizem Başoğlu'nun 4.bs. hazırladığı, "Gerekçeli 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat" adlı eser çıktı.

20-) Sn. Ali Fuat Özbakır'ın hazırladığı, "Sosyal Medyada ve İnternette Hukuki Sorumuluk" adlı eser baskıda.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?