• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan'ın hazırladığı, "Hukuki Yönleriyle Dahilde İşleme Rejimi ve Türkiye Uygulaması" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Av. Mehmet Fatih İçer'in 2. bs. hazırladığı, "İzale-i Şüyu Davaları" adlı eser çıktı.

3-) Sn. Prof. Dr. Yener Ünver ile Prof. Dr. Hakan Hakeri'nin 18. bs. hazırladığı, "Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler" adlı eser çıktı.

4-) Sn. Mehmet Remzi ile Sezer Aydın'ın 12. bs. hazırladığı, "Borçlar Hukuku Genel Hükümler" adlı eser baskıda.

5-) Sn. Metin Yıldırım'ın hazırladığı, "Uygulamalı Genel ve Özel Ceza Soruşturması" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Prof. Dr. Ramazan Çağlayan 8. bs. hazırladığı, "İdare Hukuku Dersleri" adlı eser baskıda.

7-) Sn. İlker Koçyiğit ile İzzet Yeşilkaya'nın hazırladıkları, "Ticarî Dava ve İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Uygulamaları" adlı eser baskıda.

8-) Sn. Naci Başsorgun ile Gülsüm Kütahya'nın 2. bs. hazırladığı, "Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları" adlı eser çıktı.

9-) Sn. Dr. Abdulbaki Giyik'in hazırladığı, "Ceza Muhakemesi Hukukunda Akıl Hastalığı" adlı eser çıktı.

10-) Sn. Doç. Dr. Ahmet Başözen'in hazırladığı, "Medeni Usul Hukuku Ders Notu & Soru Bankası" adlı eser çıktı.

11-) Sn. Ahmet Cemal Ruhi'nin 2. bs. hazırladığı, "Sulh Hukuk Davaları" adlı eser baskıda.

12-) Sn. Ed. Arş. Gör. Ömer Temel'in 6. bs. hazırladığı, "Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı" adlı eser baskıda.

13-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu'nun hazırladığı, "Anayasa Hukuku 2.bs.","Anayasa Hukuku Uygulamaları 3.bs." ile "Türk Anayasa Hukuku 3. bs." adlı eserler çıktı.

14-) Sn. Mehmet Furkan Ergül'ün hazırladığı, "Classifying Foreign Fighters: The Case of YPG" adlı eser çıktı.

15-) Sn. Onur İnci'nin hazırladığı, "Yargıtay Uygulamasında Muris Muvazaası" adlı eser baskıda.

16-) Sn. Sedat Kaya'nın hazırladığı, "Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip" adlı eser çıktı.

17-) Sn. Seher Tuncel'in hazırladığı, "Kamulaştırmanın Mülkiyet Hakkına Etkisi" adlı eser çıktı.

18-) Sn. Prof. Dr. Timuçin Muşul'un 3. bs. hazırladığı, "Menfi Tespit ve İstirdat Davaları" adlı eser baskıda.

19-) Sn. Av. Arb. Veli Tolu'nun hazırladığı, "Yeni Vakıf Davaları" adlı eser çıktı.

20-) Sn. C. Savcısı Ahmet Aslan'ın 7. bs. hazırladığı, "Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma" adlı eser baskıda.

21-) Sn. AKCAN, EGEMENOĞLU ile YILMAZ'ın 2. bs. hazırladıkları, "Gerekçeli Ceza Mevzuatı" adlı eser baskıda.

22-) Sn. Prof.Dr. İbrahim Özbay ile Dr. Taner Emre Yardımcı'nın 4. bs. hazırladığı, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu" adlı eser baskıda.

23-) Sn. Av. Melih Akkurt'un hazırladığı, "Kamu İhalelerinde Tazminat" adlı eser baskıda.

24-) Sn. Av. Melih Akkurt ile Av. Selenay Kurt'un hazırladığı, "Acente ve Tek Satıcılık Sözleşmelerinden Kaynaklanan Portföy Tazminatı" adlı eser baskıda.

25-) Sn. Prof. Dr. Yusuf Ziya Taşkan'ın 3. bs. hazırladığı, "Vergi Hukuku" adlı eser baskıda.

26-) Sn. Av. Fidan Ermumcu'nun hazırladığı, "Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğunu Azaltan Veya Ortadan Kaldıran Haller" adlı eser baskıda.

27-) Sn. Prof. Dr. Mustafa Özen'in 5. bs. hazırladığı, "Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri" adlı eser baskıda.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?