• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Eren Cenan'ın hazırladığı, "İdari Yargıda Hakkaniyete Uygun Yargılanma İlkesi" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Yaşar Kılınç'ın hazırladığı, "Hâkim ve Savcıların Görevi Kötüye Kullanma Suçları" adlı eser çıktı.

3-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu'nun hazırladığı, "Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı" ile "Anayasa Hukukunun 99 Konusu" adlı eserler çıktı.

4-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Salih Polater'in hazırladığı, "Yükseköğretim Kurumlarında Meydana Getirilen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Hak Sahipliği" adlı eser çıktı.

5-) Sn. Mustafa Ertürk'ün hazırladığı, "Arabuluculuk Sözleşmesi" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Serap Kaygusuz'un 2. b.s. hazırladığı, "Taksirle Öldürme Taksirle Yaralama Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları" adlı eser baskıda.

7-) Sn. Cihan Şahin'in hazırladığı, "Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları" adlı eser çıktı.

8-) Sn. Prof.Dr. Hacı Can ile Arş. Gör. Ekin Tuna'nın 2. bs. hazırladığı, "Milletlerarası Usul Hukuku" adlı eser çıktı.

9-) Sn. İlyas Çügen'in hazırladığı, "3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve İlgili Diğer Gayrimenkul Mevzuatı" ile "6831 sayılı Orman Kanunu ve Yönetmelikleri" adlı eserler baskıda.

10-) Sn. Dr. Rezan Özdemir'in 3. bs. hazırladığı, "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" adlı eser baskıda.

11-) Sn. Arş. Gör. Doğukan Küçük'ün hazırladığı, "Sendika Özgürlüğünün Güvencesi Bağlamında Sendikal Tazminat" adlı eser baskıda.

12-) Sn. Fidan Balcı ile Seyithan Öztürk'ün hazırladığı, "Hüküm Kurma ve Cezanın Belirlenmesi" adlı eser baskıda.

13-) Sn. Meryem Taş'ın hazırladığı, "Hakimin Hukuki Sorumluluğu" adlı eser baskıda.

14-) Sn. Av. Mühübe Gürlek İlgün'ün 3.bs. hazırladığı, "Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları ve Yargılama Usulü" adlı eser baskıda.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?