• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Çetin Akkaya'nın 7. bs. hazırladığı, "Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Feridun Yetgin'in hazırladığı, "Şemalı Pratik İnfaz Hukuku El Kitabı" adlı eser baskıda.

3-) Sn. Hamza Şahin'in 2. bs. hazırladığı, "Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları" adlı eser çıktı.

4-) Sn. Kemal Mecit'in hazırladığı, "İnfaz Hukuku" adlı eser çıktı.

5-) Sn. Av. Murat Altındere'nin hazırladığı, "Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uygulaması" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Fidan Balcı ile Seyithan Öztürk'ün 2. bs. hazırladıkları, "Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma ve Yağma Suçları" adlı eser baskıda.

7-) Sn. Birsen Elmas'ın 4. bs. hazırladığı, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları" adlı eser baskıda.

8-) Sn. Emrah Aktürk'ün hazırladığı, "Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları ve Sonuçları" adlı eser baskıda.

9-) Sn. Halil Özdemir'in hazırladığı, "Sosyal Güvenlik Kanunları" adlı eser baskıda.

10-) Sn. Yasemin Yücesoy'un hazırladığı, "Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma" adlı eser çıktı.

11-) Sn. Battal Yılmaz'ın 4. bs. hazırladığı, "Açıklamalı - İçtihatlı Hekimin Hukuki Sorumluluğu" adlı eser çıktı.

12-) Sn. Prof. Dr. Murat Aydoğdu ile Dr. Öğr.Üyesi Ali Haydar Yağcıoğlu'nun hazırladığı, "Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri" adlı eser çıktı.

13-) Sn. Av. Özkan Burak Özmen'in hazırladığı, "İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Suçu" adlı eser çıktı.

14-) Sn. Peyman Hürmüz'ün hazırladığı, "Açıklamalı - Örnek Uygulamalı - İçtihatlı Seyirden Yasaklanma" adlı eser baskıda.

15-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan'ın hazırladığı, "Hukuki Yönleriyle Dahilde İşleme Rejimi ve Türkiye Uygulaması" adlı eser baskıda.

16-) Sn. Tayfun Ercan ile Nebile Teke Akbulut'un hazırladıkları, "Tanınmış Marka Kavramı, Hukuken Korunması ve Uluslararası Ticaretteki İşlevi" adlı eser çıktı.

17-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Salimya Ganıyeva'nıb hazırladığı, "Rusya Federasyonu Örneği Işığında Milletlerarası Ticari Tahkim ve Mahkemelerin Tahkime Müdahalesi" adlı eser çıktı.

18-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan'ın hazırladığı, "Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Hukuki Niteliği" adlı eser çıktı.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?