• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Av. Birsen Elmas'ın hazırladığı, "Ceza Avukatı El Kitabı" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Av. Cansu Erdoğan'ın hazırladığı, "Temel Kavramlarla Arabuluculuk (Hukuksal ve Sosyolojik Boyutlarıyla)" adlı eser çıktı.

3-) Sn. Fatma Betül Korkmaz'ın hazırladığı, "Uluslararası Andlaşmaların Sona Erdirilmesi ve Yürürlüğünün Askıya Alınması veya Çekilme" adlı eser çıktı.

4-) Sn. ER, TOPAÇ ile KAYGUSUZ'un hazırladıkları, "Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Cezai ve İdari Sorumluluk" adlı eser baskıda.

5-) Sn. Süleyman Sapanoğlu'nun hazırladığı, "Hukuk Sistemimizde Ormanlar" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Adem Albayrak ile Zeki Gözütok'un hazırladığı, "Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi" ile "Alfabetik Medeni Usul El Kitabı" adlı eserler baskıda.

7-) Sn. AKÇİN MERAL ile AĞYEL'in hazırladığı, "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi" adlı eser çıktı.

8-) Sn. Ed. Dr. Fatih Öztürk'ün hazırladığı, "Yeni Anayasa İçin Yol Haritası" adlı eser çıktı.

9-) Sn. Prof. Dr. M. Emin Artuk ile Doç. Dr. M. Emin Alşahin'in 3.bs. hazırladıkları, "Kriminoloji" adlı eser baskıda.

10-) Sn. Mehmet Özdemir'in 2.bs. hazırladığı, "Yargıtay ve İstinaf Uygulamasında Geçici Hukuki Korumalar" adlı eser çıktı.

11-) Sn. Av. Olcay Göçüm'ün hazırladığı, "Kat Mülkiyeti Hukuku ve Kentsel Dönüşüm" adlı eser baskıda.

12-) Sn. Ozan Ali Yıldız'ın hazırladığı, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" adlı eser baskıda.

13-) Sn. Ramazan Karakaya'nın hazırladığı, "Uygulamada Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ile "Mirasın Geçmesi ve Sonuçları" adlı eserler çıktı.

14-) Sn. Ersin Yalçın'ın hazırladığı, "Tüm Yönleriyle Sulh Ceza Hakimliği Uygulama Rehberi" adlı eser çıktı.

15-) Sn. Doç. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu'nun 5.bs. hazırladığı, "Din ve Devlet Arasındaki İktidar Mücadelesi: Avrupa Örneği" adlı eser baskıda.

16-) Sn. Elif Nurbanu Or'un hazırladığı, "Boşanma Davaları Başvuru Kitabı" adlı eser çıktı.

17-) Sn. SEZER, KALKAN ile ŞAHİN'in 4.bs. hazırladıkları, "İmar Hukuku Dersleri" adlı eser çıktı.

18-) Sn. ARTUK, GÖKCEN, ALŞAHİN ile ÇAKIR'ın 2.bs. hazırladıkları, "Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı" adlı eser çıktı.

19-) Sn. Ahmet Aslan'ın 7.bs. hazırladığı, "Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma" adlı eser çıktı.

20-) Sn. Dr. Gonca Kozanoğlu'nun hazırladığı, "Türk İdare Hukukunda Doğal Afetler Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu" adlı eser çıktı.

21-) Sn. Ali Tezcan'ın hazırladığı, "UYAP Ulusal Yargı Ağı Platformu" adlı eser çıktı.

22-) Sn. Dilşat Yılmaz'ın hazırladığı, İdari Yargılama Hukukunda “İstinabe” adlı eser çıktı.

23-) Sn. Mehmet Nuri Güzel'in hazırladığı, "Meclis Araştırması ve Görüşülen Meclis Araştırma Komisyonu Raporlarının Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi" adlı eser baskıda.

24-) Sn. Dr. Muhterem Dilbirliği'nin hazırladığı, "Avrupa’da Din ve Vicdan Özgürlüğü" adlı eser çıktı.

25-) Sn. Av. Oğuzhan Aslan ile Av. Hüseyin Karakoç'un hazırladığı, "Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu" adlı eser çıktı.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?