• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Arş. Gör. Emine Özdamar'ın hazırladığı, "Anonim Şirkette Pay Devri" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Prof. Dr. Ramazan Çağlayan'ın hazırladığı, "İdare Hukuku Dersleri" ile "İdare Hukuku Dersleri Temel Bilgiler" adlı eserler baskıda.

3-) Sn. Prof. Dr. Ali Cem Budak ile Doç. Dr. Serdar Kale'nin hazırladığı, "Konkordato Komiserinin Kontrol Listesi" adlı eser baskıda.

4-) Sn. Prof. Dr. Arslan Topakkaya'nın hazırladığı, "Hukuk Hermeneutiği" adlı eser baskıda.

5-) Sn. Av. Aslıhan Kart'ın hazırladığı, "Marka Hakkına Tecavüz Suçları" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Doç. Dr. Mustafa Avcı ile Arş. Gör. Gökhan Güncan'ın hazırladığı, "Yükseköğretim Mevzuatı" adlı eser baskıda.

7-) Sn. Prof. Dr. Mustafa Özen'in 4. bs. hazırladığı, "Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler ile Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri" adlı eserler baskıda.

8-) Sn. Dr. Asiye Şahin Emir'in hazırladığı, "İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Analık" adlı eser baskıda.

9-) Sn. Doç. Dr. Cenk Akil'in hazırladığı, "Sorularla Adi Konkordato" adlı eser baskıda.

10-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kaşka'nın hazırladığı, "Soruşturma Evresinin Sona Ermesi" adlı eser baskıda.

11-) Sn. ÇAĞLAR, YILDIZ ile İMİRLİOĞLU'nun 2. bs. hazırladığı, "Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık" adlı eser baskıda.

12-) Sn. Mustafa Ünal'ın hazırladığı, "İslâm Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu" adlı eser baskıda.

13-) Sn. Dr. Özkan Özyakışır'ın hazırladığı, "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli" adlı eser baskıda.

14-) Sn. Arş. Gör. Ubeydullah Turan'ın hazırladığı, "Ceza Hukukunda Hümanizm İlkesi Açısından Kastrasyon Yaptırımı" adlı eser baskıda.

15-) Sn. Prof. Dr. Yusuf Ziya Taşkan'ın 2. bs. hazırladığı, "Vergi Hukuku" adlı eser baskıda.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?