• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Dr. Zaim Reha Yaşar'ın hazırladığı, "Türk Bankacılık Sisteminde Hibrit Yöntemle Kredi Riski Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi" adlı eser baskıda.

2-) Sn. Gürsel Yalvaç'ın 8. bs. hazırladığı, "Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar" adlı eser baskıda.

3-) Sn. Dr. Selman Özdemir'in hazırladığı, "İmar İdare Hukukunda Kazanılmış Hak" adlı eser çıktı.

4-) Sn. Merdan Çalışkan'ın hazırladığı, "Anonim Şirketlerde Genel Kurul" adlı eser çıktı.

5-) Sn. Süleyman Sapanoğlu'nun 7. bs. hazırladığı, "3402 sayılı Kadastro Kanunu" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Filiz Berberoğlu Yenipınar'ın 2. bs. hazırladığı, "Konkordato" adlı eser çıktı.

7-) Sn. Dr. Barış Duman'ın hazırladığı, "Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Cumhuriyet Başsavcılığı" adlı eser çıktı.

8-) Sn. Adem Albayrak'ın 4. bs. hazırladığı, "Asliye Hukuk Davaları" adlı eser baskıda.

9-) Sn. Dr. Ekrem Çetintürk'ün hazırladığı, "Marka Taklitçiliği Suçu" adlı eser baskıda.

10-) Sn. Fatih Düğmeci'nin hazırladığı, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Yapısı ve İdare Üzerindeki Ayrımcılık Denetimi" adlı eser baskıda.

11-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu'nun 2. bs. hazırladığı, "Türk Anayasa Hukuku" adlı eser çıktı.

12-) Sn. Mehmet Taştan'ın hazırladığı, "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları" adlı eser çıktı.

13-) Sn. Doç. Dr. Özgür Biyan'ın 7. bs. hazırladığı, "Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri" adlı eser baskıda.

14-) Sn. Sinan Çınar'ın hazırladığı, "Belediyelerde Taşınmaz Yönetimi ve Karşılaşılan Sorunlar" adlı eser baskıda.

15-) Sn. Zülfü Kılıç'ın hazırladığı, "Demokrasi-Temsil İlkeleri ve Kent Hakkı Çerçevesinde Belediyeler" adlı eser baskıda.

16-) Sn. Doç. Dr. Ergin Ergül'ün hazırladığı, "Genel Kamu Hukuku" adlı eser çıktı.

17-) Sn. Dr. Gökhan Dönmez'in hazırladığı, "Anayasa Hukuku Genel Esaslar" adlı eser çıktı.

18-) Sn. Naci Başsorgun ile Gülsüm Kütahya'nın hazırladıkları, "Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları" adlı eser baskıda.

19-) Sn. Necat Kurak'ın hazırladığı, "Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar" adlı eser baskıda.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?