• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Gürsel Yalvaç'ın 19.bs. hazırladığı, "Ceza ve Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Kanunlar" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Prof.Dr. Murat Aydoğdu'nun hazırladığı, "Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Ödemeleri İçeren Sözleşmelerde Öngörülen Uyarlamalara İlişkin Değerlendirmeler" adlı eser baskıda.

3-) Sn. Esin Gürsel'in hazırladığı, "Kentsel Dönüşüm" adlı eser çıktı.

4-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Namık Kemal Topçu'nun hazırladığı, "İngiliz Ceza Muhakemesi Hukukunda Soruşturma Evresi" adlı eser çıktı.

5-) Sn. Ferhat Büyükay'ın hazırladığı, "Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Seyithan Kaya'nın hazırladığı, "2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" adlı eser çıktı.

7-) Sn. Fidan Balcı ile Seyithan Öztürk'ün hazırladığı, "Yargıtay Kararları Işığında Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz" adlı eser çıktı.

8-) Sn. Adem Albayrak ile Sn. Zeki Gözütok'un hazırladıkları, "Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi" adlı eser çıktı

9-) Sn. Ahmet Cemal Ruhi'nin hazırladığı, "Sulh Hukuk Davaları" adlı eser baskıda.

10-) Sn. Prof. Dr. İbrahim Özbay ile Dr. Taner Emre Yardımcı'nın hazırladığı, "Tebligat Hukuku" adlı eser çıktı.

11-) Sn. Prof. Dr. Hacı Can ile Dr. Ali Gümrah Toket'in hazırladıkları, "Milletlerarası Özel Hukuk -Ders Kitabı" adlı eser çıktı.

12-) Sn. Dr. Sami Narter'in 3.bs. hazırladığı, "İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda İdari, Cezai ve Hukuki Sorumluluk" adlı eser çıktı.

13-) Sn. Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük'ün hazırladığı, "Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler" adlı eser çıktı.

14-) Sn. Muhammet Durdu'nun hazırladığı, "Türkiye'de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları ve Varlık Fonu" adlı eser çıktı.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?