• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. İsmail Emrah Perdecioğlu'nun hazırladığı, "Mülkiyet Hakkı Yönünden Devletin Pozitif Yükümlülükleri" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Kemal Çağlar'ın 5.bs. hazırladığı, "Vergi Usul Kanunu ve Yorumu" adlı eser baskıda.

3-) Sn. Av. Ceren Küpeli'nin hazırladığı, "Tüzel Kişi Verilerinin Korunmasında İdarenin Sorumluluğu" adlı eser baskıda.

4-) Sn. Bülent Kurt'un hazırladığı, "Çocukların Cinsel İstismarı Suçu" adlı eser çıktı.

5-) Sn. Işıl Özkan ile Uğur Tütüncübaşı'nın hazırladıkları, "Uluslararası Usûl Hukuku" adlı eser baskıda.

6-) Sn. Dr. Remzi Tamer Pekdinçer'in hazırladığı, "Haksız Rekabet Hukukunda Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri" adlı eser baskıda.

7-) Sn. Mustafa Arslantürk'ün hazırladığı, "Öldürme Suçları" adlı eser çıktı.

8-) Sn. TEKİN, TEMEL ve CENGİZ'in hazırlakları, "Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt - I" adlı eser çıktı.

9-) Sn. Ed. Selman Sacit Boz'un hazırladığı, "İdare Hukuku Açısından Kamu Düzeni Unsurları" adlı eser baskıda.

10-) Sn. Dr. Volkan Özçelik'in hazırladığı, "Türk Medenî Usûl Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi" adlı eser baskıda.

11-) Sn. Av. Akın Batmaz'ın hazırladığı, "Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri Mülahazalar ve Hukuki Sorunlar" adlı eser çıktı.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?