• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan'ın hazırladığı, "Hukuki Yönleriyle Dahilde İşleme Rejimi ve Türkiye Uygulaması" adlı eser baskıda.

2-) Sn. Prof. Dr. Hasan Pulaşlı'nın 8. bs. hazırladığı, "Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları" adlı eser baskıda.

3-) Sn. Fikri Tunç Keskin'in 3. bs. hazırladığı, "Araç Kıymet (Değer) Kaybı" adlı eser çıktı.

4-) Sn. Doç. Dr. Cafer Eminoğlu ile Doç. Dr. Ersin Erdoğan'ın hazırladıkları, "Ticari Uyuşmazlıklarda İhtiyari ve Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk" adlı eser baskıda.

5-) Sn. Prof. Dr. Yener Ünver ile Prof. Dr. Hakan Hakeri'nin 17. bs. hazırladığı, "Ceza Muhakemesi Hukuku" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Doç. Dr. Engin Saygın'ın hazırladığı, "Introduction to Law in a nutshell" ile "Constitutional Law in a nutshell" adlı eserler baskıda.

7-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nart'ın 2. bs. hazırladığı, "Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu" adlı eser baskıda.

8-) Sn. Dr. Abbas Kılıç'ın hazırladığı, "Türkiye’de Parlamento Kararlarının Hukuki Rejimi" adlı eser çıktı.

9-) Sn. Gulden Abugalı'nın hazırladığı, "Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Türk ve Rus Hukukuna Göre Arabuluculukla Çözülmesi" adlı eser çıktı.

10-) Sn. Prof. Dr. Ali Cem Budak ile Dr. Mustafa Okan Yağcı'nın hazırladıkları, "Introduction to Turkish Business Law (Cases & Materials)" adlı eser baskıda.

11-) Sn. Mehmet Ali Zengin'in hazırladığı, "Türk Demokrasisinin Bazı Oluşum Dinamikleri" adlı eser çıktı.

12-) Sn. Av. Mehmet Fatih İçer'in 2. bs. hazırladığı, "İzale-i Şüyu Davaları" adlı eser baskıda.

13-) Sn. Av. Muhammed Sabır Fırat'ın hazırladığı, "Veda Hutbesinde Yer Alan İnsan Hakları" adlı eser çıktı.

14-) Sn. Dr. Başak Özkök Gökmen'in hazırladığı, "Patent Hakkının Sınırları ve İstisnaları" adlı eser baskıda.

15-) Sn. Gülay Uçar Kılınç'ın hazırladığı, "Çocuk Yargılamalarında Yapılan Tüm Hatalar ve Bozma Nedenleri" adlı eser baskıda.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?