• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın hazırladığı, "Görevi Kötüye Kullanma Zimmet - İrtikap - Rüşvet ve Denetim Görevini İhmal Suçları" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Muharrem Balcı'nın hazırladığı, "Hukukun Yaygınlaştırılmasına Notlar - 1" adlı eser çıktı.

3-) Sn. DOĞAN, ŞAHAN, ATAMULU, GÜNDAY, POLAT ile AYAR BİRKİN'in hazırladıkları, "Medenî Hukuk Pratik Çalışmalar" adlı eser çıktı.

4-) Sn. Mustafa Artuç ile Mehmet Tevfik Elmas'ın 4. bs. hazırladıkları, "Ceza Muhakemesinde Duruşma Yönetimi ve Yasa Yolları" adlı eser çıktı.

5-) Sn. Av. Kevser Oyucu'nun 2. bs. hazırladığı, "Stajyer Avukatlara ve Avukatlara Pratik Bilgiler" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Doç. Dr. Cafer Eminoğlu'nun 3.bs. hazırladığı, "Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları" adlı eser çıktı.

7-) Sn. Arb. Av. Turan Çınar'ın 5.bs. hazırladığı, "Tapu İptali ve Tescil Davaları" adlı eser çıktı.

8-) Sn. Av. Birsen Elmas'ın 5.bs. hazırladığı, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları" adlı eser çıktı.

9-) Sn. Murat Semiz'in hazırladığı, "Mal Varlığına Karşı Suçlar ve Cezalandırma-Yargılama ve Hüküm Kurma Esasları" adlı eser çıktı.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?