• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. ARTUK, GÖKCEN, ALŞAHİN ile ÇAKIR'ın hazırladığı, "Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Hükümler (Pratik Çalışma Kitabı)" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Doç.Dr. Burak Adıgüzel'in 3.bs. hazırladığı, "Sermaye Piyasası Hukuku" adlı eser çıktı.

3-) Sn. Doç.Dr. Cengiz Gül'ün hazırladığı, "Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Demokratiklik Değeri " adlı eser çıktı.

4-) Sn. KAYAR, ADIGÜZEL ile İLBASMIŞ HIZLISOY'un 4.bs. hazırladıkları, "Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları" adlı eser çıktı.

5-) Sn. Mustafa İsmail Kaya ile Halil Doğan Küçükaydın'ın hazırladıkları, "Türk Ticaret Kanunu (Gerekçeli – Karşılaştırmalı)" adlı eser baskıda.

6-) Sn. Abdulvahap Dabakoğlu'nun hazırladığı, "Kişiliğin Korunması Hükümleri Çerçevesinde Mobbing Davaları" adlı eser çıktı.

7-) Sn. Dr. Hüseyin Acar'ın hazırladığı, "Türk Ceza Hukukunda Müsadere Kurumu" adlı eser çıktı.

8-) Sn. Zeliha Alpsoy'un hazırladığı, "Önleme Araması" adlı eser çıktı.

9-) Sn. Dr. Gülşah Bostancı Bozbayındır'ın hazırladığı, "Avrupa Birliği Ceza Hukuku" adlı eser çıktı.

10-) Sn. Esra Fırtına'nın hazırladığı, "Boşanmanın Mali Sonuçları ve Yoksulluk Nafaka" adlı eser çıktı.

11-) Sn. Prof.Dr. Mustafa Özen'in 3.bs. hazırladığı, "Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Muhakemesi Hukuku" adlı eser çıktı.

12-) Sn. Samed Atasoy'un hazırladığı, "İslam ve Osmanlı Hukukunda Hidane" adlı eser çıktı.

13-) Sn. Dr. Gözde Kazaker'in hazırladığı, "Kamu Davasına Katılma" adlı eser çıktı.

14-) Sn. Prof. Dr. Mustafa Ateş'in 2. bs. hazırladığı, "Rekabet Hukukuna Giriş" adlı eser baskıda.

15-) Sn. Zeynep Albayrak Açı'nın hazırladığı, "Medeni Usul Hukukunda Keşif" adlı eser baskıda.

16-) Sn. Arş. Gör. Abdurrahim Altun'nun hazırladığı, "Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi" adlı eser baskıda.

17-) Sn. Doç. Dr. Halit Yılmaz'ın hazırladığı, "İdare Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Zaman İçindeki Etkisi" adlı eser baskıda.

18-) Sn. Mehmet Taştan'ın hazırladığı, "Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları" adlı eser baskıda.

19-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra Tahtalı'nın hazırladığı, "Kadının Yaşam Hakkının Korunmasında İdari Kolluğun Rolü ve Önemi" adlı eser baskıda.

20-) Sn. Ramazan Gümüşay'ın hazırladığı, "Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunda İhlal Kararlarının İcrası" adlı eser baskıda.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?