• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Duyuru

1-) Sn. Feridun Yetgin'in hazırladığı, "Şemalı Pratik İnfaz Hukuku El Kitabı" adlı eser çıktı.

2-) Sn. Fidan Balcı ile Seyithan Öztürk'ün 2. bs. hazırladıkları, "Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma ve Yağma Suçları" adlı eser çıktı.

3-) Sn. Birsen Elmas'ın 4. bs. hazırladığı, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları" adlı eser baskıda.

4-) Sn. Emrah Aktürk'ün hazırladığı, "Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları ve Sonuçları" adlı eser baskıda.

5-) Sn. Halil Özdemir'in hazırladığı, "Sosyal Güvenlik Kanunları" adlı eser çıktı.

6-) Sn. Prof. Dr. Murat Aydoğdu ile Dr. Öğr.Üyesi Ali Haydar Yağcıoğlu'nun hazırladığı, "Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri" adlı eser çıktı.

7-) Sn. Peyman Hürmüz'ün hazırladığı, "Açıklamalı - Örnek Uygulamalı - İçtihatlı Seyirden Yasaklanma" adlı eser çıktı.

8-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan'ın hazırladığı, "Hukuki Yönleriyle Dahilde İşleme Rejimi ve Türkiye Uygulaması" adlı eser baskıda.

9-) Sn. Doğan Gedik'in 4.bs. hazırladığı, "Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması" adlı eser çıktı.

10-) Sn. İslam Safa Kaya ile Yüksel Tolun'un hazırladıkları, "Türkiye'de ve Avrupa'da Kişisel Verilerin İşlenmesi" adlı eser çıktı.

11-) Sn. Dr. Hale Akdağ'ın hazırladığı, "Ceza Hukukunda Kusurluluğu Kaldıran ve Azaltan Nedenler" adlı eser çıktı.

12-) Sn. Prof. Dr. Uğur Yiğit ile Doç. Dr. İlhami Öztürk'ün hazırladıkları, "Yargı Hukuku" adlı eser çıktı.

13-) Sn. Salih Kan ile Tolga Kaya'nın 2.bs. hazırladıkları, "Belediye Şirketlerinde Giderler, İstisnalar ve Sayıştay Denetimi" adlı eser çıktı.

14-) Sn. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelen'in hazırladığı, "Bir İştirak Şekli Olarak Yardım Etme (Asli Fail - Yardım Eden Ayrımı)" adlı eser çıktı.

15-) Sn. Av. Abdüssamed Kahraman'ın hazırladığı, "Türk ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Elektronik Para" adlı eser çıktı.

16-) Sn. Serhat Deniz Çelikkaya'nın hazırladığı, "Türk Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)" adlı eser çıktı.

17-) Sn. Doç. Dr. Ali Rıza Töngür ile Doç. Dr. Ekrem Çetintürk'ün hazırladıkları, "Ceza Hukuku Genel Hükümler" adlı eser baskıda.

18-) Sn. Prof. Dr. Hasan Pulaşlı'nın 8. bs. hazırladığı, "Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları" adlı eser baskıda.

19-) Sn. Rahmi Can Ömür ile Merdan Çalışkan'ın hazırladıkları, "Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu" adlı eser baskıda.

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?