• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Kriminoloji Dergisi Yıl:3 Sayı:1

Kriminoloji Dergisi Yıl:3 Sayı:1

Kriminoloji Dergisi Yıl:3 Sayı:1

  • Fiyatı 10,00 ₺

İlgili Kategoriler

Dergiler / Kriminoloji Dergisi
Editörden,
Bütün siyasi, sosyal ve ekonomik sistemlerin ahlak prensibi mevcuttur. Bu bağlamda kapitalizm de ahlaka dayanır. Kapitalizmden ahlaki altyapıyı çekip alırsanız vahşi kapitalizm ortaya çıkar. Çünkü sistemin özü, külfeti minimize nimeti maksimize etme ilkesine dayanıyor. Bu konuda her şeyi serbest bırakırsanız, insanlar başkalarının külfeti üzerinden nimet elde etme yoluna gideceklerdir. Bu bağlamda merkezi ve planlı ekonomik modelden serbest piyasa ekonomisine geçen ülkelerde düzenleyici mekanizmaların bulunmayışı rant kollama, yolsuzluk ve büyük çaplı soygunlara neden olmaktadır.
Yolsuzluk kargaşa ile beslenir ve çoğalır. Yolsuzluk devletlerin meşruiyeti konusunda krizlere, yönetimde başarısızlıklara ve ekonomide kopmalara yol açar. Siyasal ve ekonomik açıdan marjinal gruplar ve etnik azınlıklar arasında büyük acılara yol açarak sosyal, siyasal ve ekonomik eşitsizlikleri büyütür.
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren teknoloji ve iletişimin çok hızlı yayılması ve küreselleşmenin sınırları zorlaması ile insanlar kolay ve kısa yoldan büyük kazançlar sağlayabileceğini varsayarak, mali suçlar, döviz kaçakçılığı ve benzeri yolsuzluk işlerine girmişlerdir. Yerel ve küreselde yeni suç türlerinin ortaya çıkması, suç alanlarının genişlemesi ve suçların sınıraşan bir boyut kazanması nedeniyle, bu suçlarla mücadelede yeni çalışmalar ve paradigmalar oluşmaya başlamıştır.
Bu sayıda suçları önleme, bazı kaçakçılık türlerinin analizi ve çözüm yolları, suç grupları ve terör örgütlerinin eleman kazanma metotları, adalet sistemi içinde insan haklarını korumak ağırlıklı olarak ele alınmaktadır.
Kriminoloji Dergisi’nin bu sayısında; Dr. Halil AKBAŞ, Türkiye ye İltica ve Sığınma Amaçlı İnsan Hareketlerinin Yasadışı Göç Boyutu isimli makalesinde Türkiye’ye doğru yönelen göç harekeleri bağlamında iltica amaçlı göçün yasadışı göçle olan ilişkisini incelemektedir.
Dr. Kübra GÜLTEKİN, Crime Prevention Strageties: Does Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Work? isimli makalesinde Çevresel Düzenleme Yoluyla Suç Önleme tekniği analiz edilmekte ve suçla çevresel dizayn yoluyla etkin mücadele etmek ve suçla mücadelede ve çevresel düzenlemedeki ilkeleri ve uygulamalarını ele almaktadır.
Dr. Mahmut CENGİZ, Various System Methodologies to Analyze Theft and Smuggling of Nuclear Material Cases isimli makalesinde yıllardır gündem haline gelen nükleer madde kaçakçılığı yapan kişi ve suç örgütlerinin potansiyelini incelerken bu kişi ve/veya suç örgütlerinin karışmış olduğu nükleer madde kaçakçılığı olaylarını analiz etmede hangi metotların üzerinde durulması gerektiğini analiz etmektedir.
Raed Suleiman FAQIR, Ürdün Ceza Adalet Sisteminin temel insan haklarını koruma yöntemlerini anlattığı Protection of Human Rights under the Criminal Justice System of Jordan- başlıklı makalesinde, savcıların kolluk üzerindeki yetkileri ve tüm soruşturma süreçleri üzerindeki belirleyici konumlarını başarılı bir biçimde irdelemiştir.
Dr. Necati ALKAN, Gençlik ve Terörizm: PKK Örneği isimli makalesinde terörizmin yalnızca bir güvenlik sorunu olmadığı, aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve psikolojik nedenlere de bağlı bir olguyu ve örgütleri ayakta tutan nitelikli insan kaynağını ele alarak, PKK’da faaliyet yürüten militanların profili, gençlik ve terörizm ilişkisi, PKK’nın gençlik örgütlenmesi ve PKK’nın gençliği kazanmada kullandığı yöntemleri yazmaktadır.
Sayın Ardalan, Dr. Iravani ve Dr. Gharamaleki’nin ortak hazırladıkları -Comparison of the Personality Characteristics of Delinquent and Non-Delinquent Juveniles of Tehran- başlıklı makalede İran’ın başkenti Tahran’da suçlu olan ve herhangi bir suça karışmamış 50’şer gencin kişisel karakteristikleri üzerinde durulmuştur. Değişik istatistik yöntemlerinin kullanıldığı bu makalenin oldukça öğretici sonuçları olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır
Cambridge Üniversitesi, Kriminoloji Enstitüsünden Sayın Teixeira’nın hazırladığı ve ahlaki çözülmelerin sonuçlarının ampirik yöntemlerle analiz edildiği -Moral Disengagement: Empirical Evidence and Alternative Interpretations- isimli makalesi de bu sayımıza çok değerli katkı sunmuştur. Bu makalede yazar dikkatlerimizi çok başarılı ve bilimsel bir biçimde ahlaki çözülme teorilerinin pratik sonuçlarına çekmeyi başarmıştır.
Dr. Murat DELİCE ve Dr. Zakir GÜL, Trafik Denetimleri İle Trafik Kazaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi- isimli makalelerinde korelasyon analizi kullanılarak Türkiye’de trafik polislerinin 81 ilde denetimlerde uyguladıkları trafik cezaları sayıları ile illerdeki trafik kazaları sayıları arasındaki ilişkiyi incelemektedirler.
Ercan Balcıoğlu, Osman DOLU’nun yazmış olduğu Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji’, kitabının incelemesini yapmaktadır.
Akademisyen ve araştırmacılardan suçla ilgili makalelerini Kriminoloji Dergisi’ne bekler, sağlık ve esenlikler dilerim.

Barkod : 1307668X31

Yayın Tarihi : 2011 Ocak

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı :

Sayfa Sayısı : 176

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe - İngilizce

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?