• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor Hukuku

  • Fiyatı 58,00 ₺

İlgili Kategoriler

Hukuk Kitapları / Spor Hukuku
Spor hukuku, günümüzde gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Gerek spor genel müdürlüğü, spor kulüpleri, sporcular, federasyonlar, spor dernekleri ve vakıfları, hakemler, seyirciler ve teknik direktör ve antrenör gibi spor süjelerinin birbirleriyle ilişkilerinden kaynaklanan çeşitli sorunların yaşanması gerekse sporda düzen ve güvenliğin sağlanması açısından sporda güvenliğin ve disiplinin sağlanması açsısından hukuksal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak belirtelim ki, bütün bu sorunları çözümlemeye yönelik olarak ülkemizde özel bir spor kanunu bulunmamaktadır. Bu nedenle, hukuk düzeninde yer alan çeşitli hukuk dallarındaki düzenlemeler çerçevesinde spora ilişkin sorunlar çözülmektedir. Bu bağlamda spor hukukunun özerkliği konusu bir yana bırakılacak olursa; spor anayasa hukuku, spor ceza hukuku, spor idare hukuku, spor milletlerarası hukuku, spor medeni hukuku, spor ticaret hukuku, spor iş hukuku, spor tıp hukuku, spor sorumluluk hukuku ve spor federasyon hukuku gibi ayrımlar yapılmaktadır.
Ancak bir bütün olarak spor hukukunun ele alındığı bu çalışmada sporun çeşitli hukuk dallarıyla ilişkilerine anahatlarıyla değinilmekte ise de, daha çok, spor süjeleri, spor güvenliği, spor disiplini, spor suçları ve sporda doping konularına ağırlık verilmiştir. Bununla birlikte, bir ceza hukukçusu olarak sporun ceza hukuku açısından değerlendirilmesine özel bir önem verdik. Bu nedenle, bu çalışmada sporcuların, organizatörlerin ve hakemlerin, spor faaliyetleri nedeniyle meydana gelen yaralanma ve ölümler açısından ceza hukuku sorumluluğu, spor suçları ve ceza hukuku açısından doping konuları incelenmiştir. Bu arada, bu çalışmada yararlandığım bir Almanca kaynağın çevirisini yapan ve her türlü desteği sunan değerli dostum ve meslektaşım Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ’ye teşekkürü bir borç bilirim.
Bu çalışmanın, gelişmekte olan spor hukukuna ilgi duyan herkese faydalı olmasını dilerim.

Günümüzde spor faaliyetleri, gerek bireysel veya takım halinde gerekse amatörce veya profesyonelce yapılsın, hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Hukuk, toplumsal hayatı düzenlemek için devreye girdiğinden, bu hayatın bir parçası olarak sportif faaliyetlerin güvenli ve düzenli olması açısından da hükümler öngörmektedir.
Hukuk, spor faaliyetlerini yapan, yaptıran, katılan, denetleyen veya destekleyen gerçek kişiler ile özel veya kamu tüzelkişiler arasındaki ilişkileri çeşitli yönleriyle düzenlemektedir. Bu bağlamda, spor hukukunun özerkliği konusu bir yana bırakılacak olursa, sporu spesifik açıdan değerlendiren hukuk disiplinleri olarak spor medeni hukuku, spor borçlar hukuku, spor ticaret hukuku, spor anayasa hukuku, spor ceza hukuku, spor idare hukuku, spor iş hukuku, spor tıp hukuku, spor sorumluluk hukuku, spor federasyon hukuku ve spor milletlerarası hukuku gibi bir çok hukuk dallarından bahsedilebilir.
Ancak çalışmamızın konusunu spor hukuku teşkil etmektedir. Bu çalışmamızda, beş bölüme yer verilmiştir. İlk bölümde, tümdengelim yöntemine başvurularak spor kavramı, tarihsel gelişimi, boyutları, süjeleri ve spor-hukuk ilişkisine değinilmiştir. İkinci bölümde spor güvenliği ve disiplini konuları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, spor ve ceza hukuku başlığı altında, spor faaliyetlerinden dolayı meydana gelen yaralanma ve ölüm hallerinde sporcuların cezai sorumluluk/sorumsuzluk konusu ile organizatörlerin, antrenörlerin ve hakemlerin cezai sorumluluğu konusu açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, spor faaliyetleri dolayısıyla gerçekleşen başlıca suçlar ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Son bölümde ise, sporda dopinge ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Barkod : 9786051462639

Yayın Tarihi : 2013 Kasım

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 2

Sayfa Sayısı : 656

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?