Kişisel Verilerin Korunması ve Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK m.138) Detaylar

 Kişisel Verilerin Korunması ve Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK m.138)
27,00 ₺