• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi

(Siyasi Parti Kapatma Kararlarının İçerik Analizi)

  • Fiyatı 45,00 ₺
Türk Anayasa Mahkemesinin, çağdaş demokratik rejimlerdeki Ana-yasa Mahkemelerinin tersine, hak ve özgürlükler temelli yorum ve yak-laşımlar yerine, -Cumhuriyet ve Devlet-i korumaya matuf yorum ve yaklaşımları esas almak suretiyle kararlarını verdiği ve dolayısıyla dev-leti bireye önceleyen bu yaklaşımın temelinde, -Kemalizm- veya -Atatürkçülük- adlı Cumhuriyetin/Devletin resmi ideolojisinin bulundu-ğu varsayımının, siyasi parti kapatma kararlarının içerik analizi yöntemi ile incelenmesi suretiyle değerlendirilmeye çalışılması, bu çalışmanın temel maksadıdır. Asli maksadı bu olan çalışmanın, tali maksadı da; haklarında -kapatılma davası- açılmış tüm siyasi partileri kapsayacak şekilde -karar incelemelerinin- yapılmaya çalışılmasıdır. Mevzubahis maksatların ne kadar hâsıl olduğu ise, okuyucularının takdirine kalmış bir şeydir.
Bu çalışmanın ortaya çıkış sürecine gelecek olursak öncelikle şunları ifade etmemiz gerekir: Akademyadakiler yakinen bilirler ki doktora sü-reci bir akademisyenin -sırat köprüsüdür-. Böylesi zorlu bir süreci; la-zım gelen tüm şeylere sahip olsanız dahi tek başınıza aşabilmeniz mümkün değildir. Muhakkak surette, hem akademik hem de insani anlamda yardım görmeniz gerekir. Aksi takdirde başarısızlık mukad-derdir. Bu tespit, mesleğe nispeten geç intisap etmiş ve ciddi sağlık sorunları ve bürokratik sıkıntılar yaşamış benim gibi birisi için ise, iki kat geçerlidir.
Bu minval üzere, eğer ortaya -akademik eser- namına bir şeyler çıkmışsa bunu herkesten önce iki kişiye borçlu olduğumu ifade etmeli-yim. Öncelikle, yüksek lisans yapmam noktasında beni yüreklendirdik-ten sonra akademiye intisabım için de beni teşvik ederek her türlü kolay-lığı sağlayan, lisans yıllarından itibaren yaşadığım çok ciddi sağlık so-runları nedeniyle ara verdiğim akademik çalışmalara kaldığım yerden yeniden başlayabilmem için beni yüreklendiren ve yine bu süreçte de her türlü yardımı esirgemeyen çok kıymetli hocam ve ağabeyim Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr Fazıl Hüsnü Erdem’e; taşradaki her araştırma görevlisinin kâbusu haline gelen -35. Madde-den mütevellit sıkıntılar ile her türlü bürokratik sıkıntıyı -kural merkezli- değil -insan merkezli- yaklaşımı ile çözen, benim gibi; evlen-miş, hastalanmış, yaşı geçmiş üstüne üstlük çocuk sahibi de olmuş, yani -bu işin naturasına aykırı ne varsa yapmış- (bu tespit kıymetli hocam Ah-met Çiğdem’e aittir) birisine, tam havlu atmak üzereyken destek çıkan ve -işi kolay kılan-, ve öğrencisi, memuru, arkadaşı veya bir başka -yakın- sıfatla kendisini tanıyan hemen herkesin -kalender-liğinde itti-fak edeceği G. Ü. İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı çok kıymetli, say-gıdeğer hocam Prof. Dr. Kemal Görmez’e sonsuz şükranlarımı arz ede-rim.
Zarif kişiliği ve engin bilgisiyle yol göstericiliğinden son derece fay-dalandığım, tezimin fikir babası, danışman hocam Prof. Dr. Levent Köker’e olan şükran borcumun büyüklüğü izahtan varestedir.
Doktora ders dönemindeyken, hemen her hafta Diyarbakır’dan yak-laşık 15-16 saatlik (kış aylarında 18 saate ulaşan) otobüs yolculukların-dan sonra, zevkle derslerini dinlediğim ve kendilerinden çok şeyler öğ-rendiğim, öğrencileri olmak ve rahle-i tedrislerinden geçmekle kendimi bahtiyar addettiğim hocalarım; Prof. Dr. Kadir Cangızbay, Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Hayati Hazır, Prof. Dr. Ahmet Çiğdem ve Prof. Dr. Hikmet Kavruk’a emekleri için minnet-tarım. O stresli dönemde angaryalarımı yüksünmeden üstlenen sevgili asistan arkadaşlarım Kürşat Birinci, Hamdi Turşucu, İbrahim Sarıtaş ve Mehmet Kocaoğlu’na ne kadar teşekkür etsem azdır. Yine aynı dönem-de yalnızca evlerini değil yüreklerini de açarak beni misafir eden kıy-metli ağabeyim Necdet Seçkin ve ablam Leman Seçkin’in haklarını ödeyemem.
Gerek bu çalışma sırasında gerekse diğer zamanlarda hep yardımla-rını gördüğüm mesai arkadaşlarım, İngilizce okutmanımız hocam Mu-harrem Tunç ve mümtaz akademisyen kardeşim Vahap Coşkun’a hep borçlu kalacağım kuşkusuzdur. Ticari kaygıları bir kenara bırakarak, pür akademik sayılabilecek bu çalışmayı yayınlamayı üstlenen ADALET YAYINEVİ çalışanlarına müteşekkirim. Kıldan ince, kılıçtan keskin -Sırat Köprüsü-nü geçerken sabırlarını çok zorladığım eşim ve çocuklarımın ise haklarını zaten ödeyemem.
Hasseten sosyal bilimlerde yeni bir şeyler söylemenin zorluğunu; -güneşin altında söylenmedik hiçbir şey kalmamıştır- hakikatini bihakkın müdrik olarak; bu çalışmayı, eserlerinden istifade etmek suretiyle ancak ortaya çıkarabildiğim ve dolayısıyla kendilerine -deyn-i bî ifa- borçlu olduğum tüm müelliflerin emekleri önünde tazimle eğiliyorum.
Önsözün sonsözü olarak da; bu çalışmada ortaya çıkan tüm hata ve eksikliklerin şahsıma, akademik anlamda faydalı sayılabilecek tüm şeylerin ise yukarıda sayılan zevata ait olduğunda ise kuşku yoktur. Okuyucuların kitap künyesinde yer alan iletişim bilgilerimden bana ulaşarak çalışmamın eksik ve hatalarını bildirmeleri beni çok mutlu edecektir.

Barkod : 9786055263478

Yayın Tarihi : 2012 Temmuz

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 525

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?