Ölçüm (Değerleme) Farklarının Saptanması ve Vergi İdaresine Raporlanması Detaylar

Ölçüm (Değerleme) Farklarının Saptanması ve Vergi İdaresine Raporlanması
38,00 ₺