• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları

Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları

Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları

  • Fiyatı 160,00 ₺
Trafik Kazaları Nedeniyle Hukukî Sorumluluk
Motorlu Araçların İşletilmesinden Doğan Tehlike Sorumluluğu 
İşleten Sıfatı ve Gerçek İşletenFarazî İşleten Olarak Sorumlu Bulunanlar
Hatır Taşımasından Doğan Sorumluluk 
Trafik Kazaları Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevî Tazminat
Sorumlular Arasında Rücû Davaları 
Tazminat Davalarında Zamanaşımı, Müteselsil Sorumluluk 
Tazminat Davalarında Yargı Yeri, Yetkili ve Görevli Mahkeme 
Hemzemin Geçitlerde Meydana Gelen Trafik Kazaları 
Tren Kazalarında Sorumluluk ve Tazminat 
Satıcının ve İmalâtçının (Yapımcının) Sorumluluğu 
Karayolu Zorunlu Malî Sorumluluk (Trafik) Sigortası-İhtiyarî Malî Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Araçları Kasko Sigortası 
Güvence Hesabının Sorumluluğu
Karayolunda Yolcu ve Yük Taşımacılığında Hukukî Sorumluluk 
Uluslararası Eşya Taşımacılığında Sorumluluk ve CMR 
Karayolu Taşımacılığı İle İlgili Sigortalar 
Sigortacılıkta Halefiyet ve Rücû Davaları 
Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında Tedavi Giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanması

(Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Göre) TRAFİK KAZALARI VE TAŞIMACILIKTAN DOĞAN HUKUKÎ SORUMLULUK, TAZMİNAT, SİGORTA VE RÜCÛ DAVALARI adlı kitabımızın üçüncü baskısını hazırlamış bulunmaktayım.
Bilindiği üzere, Ülkemizde, ulaşımın ve taşımacılığın büyük oranda karayolu ile yapılması nedeniyle, tazminat ve sigorta alanındaki davaların çoğu, karayolunda meydana gelen trafik kazalarından ve taşımacılıktan doğmaktadır.
Keza, demiryollarının karayolu ile kesiştiği hemzemin geçitlerde, tren ile motorlu kara araçlarının çarpışması suretiyle oluşan kazalar da, ülkemizin acı gerçeklerindendir.
Bu kazalar, çoğu kez ölümle veya yaralanmayla sonuçlanmakta ve hem araçlar ve hem de taşıma konusu emtia açısından çok ciddî rakamlara ulaşan maddî zararlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, hukukî sorumluluk, tazminat, sigorta ve rücû konularında pek çok ihtilâf çıkmakta ve milyonlarla ifade edilebilecek sayıda davalar açılmaktadır.
Kitabın ikinci baskısının yapılmasından itibaren arada geçen zamanda, yeni 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş ve kitabın içeriğiyle ilgili mevzuatta (özellikle sigorta alanında) pek çok değişiklik yapılmış ve 1 Nisan 2013 tarihinde de yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlanmış, keza zorunlu sorumluluk sigortaları bakımından tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılandığı yeni bir döneme girilmiştir.
Kitabın bu baskısı, yukarıda zikredilen yeni kanun hükümleri ve diğer ilgili mevzuattaki son değişikliler nazara alınarak hazırlanmıştır. Ancak, kitabın hacmi genişlediğinden, ekonomik olması ve kullanım kolaylığı gibi hususlar nazara alınarak, daha önceki baskılarda Üçüncü Kısım olarak yer alan -trafik kazaları nedeniyle sigortalılarına kendi mevzuatları uyarınca gerekli yardımları yapan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SSK ve Bağ-Kur’un), bundan dolayı sorumlulara karşı açtıkları rücû davaları- konusu ayrı ve geniş bir çalışma konusu yapılmak üzere bu baskıdan çıkarılmıştır.
Kitabın bu baskısı altışar bölümün yer aldığı İki Kısımdan oluşmaktadır.
Kitapta, trafik kazaları nedeniyle hukukî sorumluluk, tazminat, sigorta ve rücû davaları; karayolu taşımacılığından ve uluslararası eşya taşımacılığından doğan hukukî sorumluluk, tazminat, sigorta ve rücû davaları; motorlu araçlarla ilgili olarak öngörülen zorunlu malî sorumluluk sigortaları ile isteğe bağlı olarak yapılabilen sigorta türleri; karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığında yaptırılması zorunlu olan sigortalar; hemzemin geçitlerde meydana gelen trafik kazaları ve demiryollarında meydana gelen tren kazaları nedeniyle Devlet Demir Yollarının sorumluluğu ve tazminat davaları; trafik kazalarında imalatçının (yapımcının) sorumluluğu, doktrin ve içtihatlar ışığı altında ayrıntılı olarak incelenmeye ve yürürlüğe giren yeni HMK, TBK, TTK ve ilgili mevzuattaki son değişiklikler ve gelişmeler yansıtılmaya çalışılmıştır. İşlenen konularla ilgili olarak, özenle seçilmiş yeni tarihli içtihatlara yer verilmiş, eski tarihli içtihatların büyük çoğunluğu kitaptan çıkarılmıştır.
Bu çalışmanın ilgililere ve özellikle uygulayıcılara yararlı olması en içten dileğimdir.

Barkod : 9786051463384

Yayın Tarihi : 2014 Mart

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 3

Sayfa Sayısı : 1768

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?