• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Kamu Görevlileri İle İlgili Suçlar

Kamu Görevlileri İle İlgili Suçlar

Eski ve Yeni Türk Ceza Kanununa Göre

Kamu Görevlileri İle İlgili Suçlar

Örneklerle Açıklamalı Karşılaştırmalı ve İçtihatlı

130,00 ₺ 111,00 ₺
Geride bıraktığımız 38 yıllık mesleki yaşamımızda edindiğimiz bilgi birikimini değerli bilim adamlarımızın görüşlerinin ışığında, genç meslektaşlarımıza ve hukukçularımıza aktarmak ve karşılaştıkları hukuksal sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında yayınlanan -Memurlarla İlgili Suçlar- adlı kitabımızın ilgi görmesi sonucu kısa sürede tükenmesi ve ceza hukuku alanındaki yasa değişikliği bu kitabımızın hazırlanmasında etken olmuştur.
Sizlere sunduğumuz bu eserde, -Türk Ceza Hukukunda memur ve kamu görevlisi kavramları-, -Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında özel soruşturma ve kovuşturma yöntemleri-, -Kamu görevlilerine özgü suçlar- ve -Kamu görevlisine karşı işlenen özel suçlar- inceleme konusunu oluşturmakta, uygulamada en çok karşılaşılan suç türleri ele alınmaktadır.
Konular, suçla ilgili madde metninden sonra sırası ile, -Genel açıklama-, Suçun unsurları- -Benzer suçlarla karşılaştırması-, -Madde hükmünün uygulanması-, -Eski ve Yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri arasındaki farklılıklar- başlıkları altında incelenmektedir.
Okuyucuya kolaylık sağlanması açısından, konu ile ilgili Yargıtay emsal kararları, karar tarihlerine göre sıralandırmakla birlikte, konu ve memuriyet benzerlikleri de göz önüne alınarak sınıflandırılmakta, ayrıca suçun oluşumunu, niteliklerini ve suçlar arasındaki benzerlikleri, yargılama ve soruşturma eksikliklerini belirten kararlara, içeriğini ve mahkemeye göre suçun nitelendirme şeklini, Yüksek Yargıtay’ın değerlendirme, kabul ve kararını yansıtacak başlıklar altında özetlenerek ve bu sıra esas alınarak, her bölümün sonunda yer verilmekte ve konularla ilgili öğretide ve uygulamada öne sürülen görüş ve düşünceler sergilenmek, aradaki benzerlikler ve farklılıklar değerlendirmenize sunulmak suretiyle, her iki kurum arasında düşünsel bağ kurmayı amaçlamaktayız.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 01. 06. 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükten kaldırılmış ise de, -suç ve cezada kanunilik ilkesi- gereği olarak suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanunun lehte hükümlerinin uygulanması zorunluluğu nedeniyle ve yeni kanun hükümlerinin kavranmasında kolaylık sağlanması açısından, kitapta her iki yasaya da yer verilmekte, eski TCK’daki suç tipleri ile ilgili düzenlemeler, düşünceler ve geçerliliğini koruyan kararlar inceleme konusunu teşkil etmekte, yeni TCK da karşılığını oluşturan suçlar, eski yasadaki sistematiğe göre ve bu sıra gözetilerek ele alınmakta ve karşılaştırılmakta, her iki yasa arasındaki farklılıklar da öğretideki ve uygulamadaki görüşlerin ışığında örnek en yeni Yargıtay kararları ile izah edilmeye çalışılmaktadır.


T. CEZA HUKUKUNDA MEMUR VE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI
KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMLERİ
KAMU GÖREVLİLERİNE ÖZGÜ SUÇLAR
Memurun hürriyeti tahdit suçu
Memurun yasalara aykırı şekilde kişilerin üzerini araması
Memurun, konut dokunulmazlığını bozma suçu
Zimmet
İrtikap
Rüşvet
Memurun bireylere kötü muamelede bulunması
Görevi kötüye kullanma
Görevi ihmal
Görevin yapılması için çıkar sağlama
Öğrendiği suçu merciine bildirmede ihmal
Memuriyet görevinin terk edilmesi
İşkence
Resmi evrakta sahtecilik
KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI ÖZEL SUÇLAR
Memura karşı şiddet ve tehdit
Görevini yaptırmamak için direnme
Memura hakaret
İLGİLİ YASALAR
YARGITAY KARARLARI

Barkod : 9786055412937

Yayın Tarihi : 2012 Ocak

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 1520

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?