• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

29,50 ₺ 25,00 ₺
İbrahim Halil Uğurlu’nun Yüksek Lisans Tezinin konusunu Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 141 inci maddesinde düzenlenen -Hırsızlık Suçu- teşkil etmektedir. Müellifin eseri, giriş, üç bölüm, sonuç ve genel bir değerlendirmeden oluşmaktadır. Müellif, birinci bölümde Yeni Türk Ceza Kanunundaki malvarlığına karşı suçlara, mülkiyet ve zilyetlik kavramlarına değinmiştir.
Müellif çalışmasının ikinci bölümünde hırsızlık suçunun tarihi süreci, mukayeseli hukuktaki durumu ve benzer suçlardan farklarına yer vermiştir. Bu bölümde, tarihen en eski fiillerden olan hırsızlık suçu, Hint, Sümer, Asur, Eti ve Roma hukukları bakımından incelenmiş, ayrıca İslamiyet öncesi Türk hukuku, İslam ve Osmanlı hukukları da hırsızlık fiili bakımından göz önünde tutulmuştur. Daha sonra hırsızlık suçunun tarihi seyri eserde genel olarak değerlendirilmiştir. İbrahim Halil Uğurlu, çalışmasının bu bölümünde mukayeseli hukuku da göz önünde tutmuş ve özellikle Fransız, Alman ve İtalyan Ceza hukuklarına değinmiştir. Tarihçede yaptığı gibi müellif, hırsızlık suçu açısından mukayeseli hukukun genel bir değerlendirilmesine de yer vermiştir. Bu bölümde müellif ayrıca, fiilin, yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf, hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, karşılıksız yararlanma suçlarından farklarına değinmiştir.
Eserin en mufassal kısmı üçüncü bölümdür. Bölümün başlığı -5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Açısından Hırsızlık Suçu-dur. Müellif bu bölümde hırsızlık fiiline suçun unsurları açısından değinmiş, özellikle suçun tamamlanma anına ilişkin ileri sürülen teorileri eleştirmiş ve genel bir değerlendirme yapmıştır. Müellifin bu çalışması, sonuç ve genel bir değerlendirme ile sona ermektedir.
Danışmanlığını üstlendiğim Hâkim İbrahim Halil Uğurlu’nun bilimsel çalışma esaslarına uyarak hazırladığı -5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Hırsızlık Suçunun Temel Şekli (TCK. m. 141/1)- isimli Yüksek Lisans Tezi kanaatimizce, Türk Hukuku için önemli bir eser niteliğindedir.
Yazar çalışmasında, doktrindeki görüşlerin yanı sıra uygulamaya da değinmiş ve Yargıtay’ımızın kararlarından yararlanmıştır. Çalışmanın, hırsızlık suçunu düzenleyen TCK. 141 inci maddeye ilişkin derli toplu ilk eserlerden olduğunu belirtmek isteriz.
Jüri tarafından oybirliği ile kabul edilen bu tezde müellif, geniş bir bibliyografyaya da yer vermiştir. Müellif, tezinde kendi fikirlerini de belirtmekten kaçınmamıştır.

Barkod : 9786055473372

Yayın Tarihi : 2010 Kasım

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 238

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?