• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Vergi Usul Kanunu ve Yorumu

Vergi Usul Kanunu ve Yorumu

Açıklamalı ve İçtihatlı

Vergi Usul Kanunu ve Yorumu

  • Fiyatı 98,00 ₺

İlgili Kategoriler

Hukuk Kitapları / Vergi Hukuku
Vergi Usul Kanunu Metni
Vergilendirmede Genel Esaslar
Ödeme, Vergi Hatası ve Zamanaşımı
Defter Tutma Esasları ve Vesikalar
Değerleme Esasları ve Yapılması
Finansal Kiralama ve Esasları
Amortisman Ayırma ve Esasları
Vergi Cezası ve Esasları
Uzlaşma ve Esasları
Vergi Davası Açılması ve Esasları

Devlete gelir sağlama işlevi yanında ekonomik ve sosyal amaçların elde edilmesinde en önemli araçlardan birisi olan vergi, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Kendimize güven duygusu ve başarma isteğini aşılarsak ancak o zaman hem kendimiz hem de ülkemiz açısından çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Başarıyı yakalamak için var olan şartları değiştirmek yetmez bunun yanında kendimizi de değiştirmemiz gereklidir.
Kitabımın ana konusu; Vergilendirme, mükellefin ödevleri, değerleme, cezalar ve vergi davaları olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birçok defa; değiştirilmiş ek maddeler, mükerrer maddeler ilave edilmiş ve bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır. Usul kavramı açısından baktığımızda hukukun diğer alanlarındaki -Usul- den farklı bir manada kullanılmıştır, bu bakımdan bazı hukukçular tarafından eleştirilerek olgunlaştırılmaya çalışılmıştır. Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere egemenlik gücüne dayalı biçimde, zora dayanarak tek taraflı olarak belirledği somut bir şekilde karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade etmektedir. Öte yandan devletin, enflasyonist etkisi olmayan asli ve en sağlıklı gelirleri de vergiden elde edilen gelirlerdir.
Vergi Usul Kanunu ve diğer yasalar; halkın ortak norm ve değerleri dikkate alınarak, hukuksal süreçlerden geçirilmiş, yasalaştırılmış pozitif bilimler ışığında dönem dönem halkın ihtiyaçlarına göre çeşitli bakımlardan değişime uğramış, günümüze kadar gelmiştir. Buradan bahisle eğitimin öneminden bahsetmeden geçersek yaptığımız işler konusunda toplumumuza büyük bir haksızlık etmiş oluruz; Şöyle ki -eğitimini tamamla insanların elinden alamayacağı tek şey budur- ifadesinden yola çıkacak olursak pratikteki eğitimin tanımıyla eşdeğer bir anlam kazandırmış olaacağız- eğitim bireyin kendi yaşantısı yolu ile istendik yönde davranış değişikliği yaratma sürecini ifade eder- literatürde bu şekilde tanımlanmış ve önemli bir anlam yüklenmiştir. Öte yandan geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize sosyo ekonomik açıdan eğitim sevgisini aşılamayı hedeflemiş olmakla büyük bir aşama kaydetmiş olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kalkınmasının ve ilerleyebilmesinin tek yolu eğitimli, konusunda ihtisaslaşmış donanımlı bireylerle gerçekleşebileceği aşikardır. Yetişmiş bireylerin ülkemizde katma değeri yüksek ürünler üretip, refah ve huzurumuzu daha da arttırabileceğinin önemini anlamak ve bu konuyu her platformda dile getirmek bizlerin asli görevidir. Bahsi geçen konuyu örnekleyecek olursak ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de söylediğ gibi İstikbal Göklerdedir söylemi bu düşüncelerimizi pekştirmektedir. Gerçek hayatta ortaya çıkan olayların karmaşık yapı ve düzensizliği; yasa metinlerinin yorumunu gerekli kılabilmektedir. Örnek verecek olursak vergi hukukunda geçen ikmalen tarh, vergi ziyaı, ikrazat, sözleşme, gelir, sermayegibi kavramların anlamları vergi idaresi ile mükellef arasında çoğu zaman uyuşmazlıklara sebebiyet vermektedir. Yorum bu açıdan tüm hukuk dallarında başvurulan bir yöntemdir bu vesileyle kitabın bir başka özelliği de kanun maddelerinin yorumlanması yoluyla konuların ve maddelerin izahında belirli bir akıcılığın sağlanması düşünülmüştür. Çalışmamızda özellikle Vergi idaresi tarafından en fazla işlem gören kanun maddeleri detaylı olarak analiz edilmiş ve bu maddeler üzerinde örneklemeler yapılarak yorumlanmış okuyucularımıza artı bir değer katması amaçlanmıştır. Ayrıca kanun maddelerine ait ilgili tebliğ, danıştay kararları ve bakanlar kurulu kararlarıyla da desteklenmiş olup sistematik ve pratik bir kullanım kazandırılmış, önemli maddelerin ekinde yorumsal değerlendirmeler yapılmış öte yandan diğer maddelerde genel olarak konu bazlı yorumlamaya tabi tutulmuş, böylece okuyuculara daha da faydalı olacağı düşünülmüştür.
Ülkemizin kalkınması, kayıt dışı ekonıominin kayıt altına alınması ve de en önemlisi -Vergilendirilmiş kazancın kutsal sayılması bakımından- ülkemizde yaşayan her bireyin alışveriş yaptığında veya herhangi bir hizmet aldığında mutlaka fişini (belgesini) istemesi ve alması bir vatandaşlık görevidir. Vergi bilincinde olan toplumlar eninde sonunda mutlaka kalkınacaklardır. Öte yandan mükellefler açısından da haksız rekabet koşulları da bir bakıma önlenmiş önlenmiş olacaktır.
Mali mevzuatın uygulanabilirliği açısındanvergi denetim yöntemi olarak; yoklama, arama, bilgi toplama ve vergi incelemesi müesseselerine yer verilmiştir. Türk Vergi Hukukunda tüm vergi kanunlarıyla iç içe çalışan diğer bir anlatımla iletişimli ve bağlantılı olarak çalışmaya endekslenen Vergi Usul Kanunu hakkında madde ve konular ayrı ayrı değerlendirilerek ve yorumlanarak irdelenmiş olup;kanun maddeleri baştan sona gözden geçirilerek 2015 yılı Şubat ayı itibariyle güncellenmiştir.

Barkod : 9786051465883

Yayın Tarihi : 2015 Mart

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 1032

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?