• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Türk Medeni Kanunundan Önce ve Sonra

Miras Hukuku

140,00 ₺ 119,00 ₺
Feraiz ve Tevsii İntikal Yasaları
Miras Hukuku ile İlgili Temel Kural ve Kavramlar
Mirasta Halefiyet
Miras Hukukunun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
Mirasçılık Sıfatının Kazanılması, Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları
Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi -Mirası Red, Mirastan Feragat, Iskat, Mahrumiyet-
Mirasçılık Belgesi - Mirasçılık Belgesinin İptali
Miras Paylarının Devri - Pay Devrinin Şekli - Hukuki Sonuçları
Miras Ortaklığı - Miras Ortaklığı İçin Temsilci Atanması
İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi
Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
Mirasçı ve Mansup Mirasçıların Miras Bırakanın Borçlarından Sorumluluğu
Ölüme Bağlı Tasarruflar, Vasiyetnameler, Miras Mukaveleleri
Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu, İptali ve Hükümsüzlüğü
Vasiyeti Tenfiz Memuru
Mirasın Taksimi, Taksimi Mümkün Olmayan Tereke Malları
Miras Taksim Sözleşmeleri - Taksimin Feshi
Mirasçıların Taksimden Sonra Birbirlerine ve Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumlulukları
Milletlerarası Sözleşmeler
Mirasla İlgili Yasalar - Yönetmelikler.

Miras Hukuku, kişinin ölümünden sonra mal varlığı ve haklarının kime ait olacağını, bu mal ve hakların miras bırakanın iradesine ve kanuna uygun hakça ve düzenli bir şekilde mirasçılara ve mirasçı atanan kişilere, lehine belirli mal vasiyetinde bulunulan kişi veya kişilere geçişini, miras bırakanın borçlarının kimin tarafından ödeneceğini, mirasçıların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk kurallarının birleşimidir.
472 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesi, -Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. - hükmünü getirmiştir.
O halde, bu Hukuk dalını, Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girişinden önce, Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden sonra ve Türk Medeni Kanunu yürürlük tarihin-den sonra olmak üzere üç bölümde incelemek gerekmektedir.
Miras bırakanların ölüm tarihlerine göre, Feraiz Hukuku, İntikal Kanunları, Türk Kanunu Medenisi ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Miras Hukukunun uygulanmasının yer ve zaman bakımından farklılıklar göstermesi, kuram ve kavramların çeşitliliği, karmaşıklığı, uygulama zorlukları karşısında uyuşmazlık-ların çözümü çoğu kez Yargıtay İçtihatlarına bağlanmıştır.
İşte bu bağlamda hukukçu ve hukuk uygulayıcılarına faydalı olmak düşüncesiyle, miras bırakanların ölüm tarihlerine göre, uygulanacak hukuk kurallarının ve ilgili konuların tarih sırasına göre açıklanması, kamu ile ilgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları içerdiği konulara göre özetlenmiş, her bölüm sonun-da da uygulamaya yönelik içtihatlar incelenmeye sunulmuştur.
Diğer taraftan aynı amaçla, Miras Hukukunu yakından ilgilendiren uygulamada başvurulması gereken kanun ve yönetmeliklerde meslektaşlarımızın ve okuyucuların istediği konuda kısa zamanda ve özlü bilgi edinmesi için bir arada toplanmış, kitabın hazırlanmasında bilim adamlarının, hukuk uygulayıcılarının değerli fikirlerinden de yararlanılmıştır.

Barkod : 9786054144822

Yayın Tarihi : 2009 Mayıs

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 3

Sayfa Sayısı : 1710

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?