• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Küreselleşen Dünyada Güvenlik

Küreselleşen Dünyada Güvenlik

Küreselleşen Dünyada Güvenlik

(Milli Güvenlik, Kamu Güvenliği, Örgütlü Suçlar ve Suç İstihbaratı)

  • Fiyatı 52,00 ₺
Enformasyon ve telekominikasyon teknolojisindeki gelişmeler, insanoğluna dünya üzerinde geniş etkileşim imkanı sunmuştur. Özellikle, ekonomik alandaki bu hızlı değişim, sağladığı imkanlar ve avantajlar toplumsal alana aynı hızla yansımamıştır. Diğer yandan, küresel toplum, ekonomik küreselleşme süreci ile birlikte toplumsal barışı ve sosyal gelişmeyi olumsuz etkileyen çok sayıda riski de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla, bilgi toplumu ve benzeri kavramların yanında kullanılan küreselleşme kavramı, bir süreden beri yoksulluk, eşitsizlik ve dengesizlik ile birlikte anılmaya başlarken, bugün bir çok toplumsal problemin ve insanlık dramlarının önemli aktörü olarak değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede, küreselleşmenin çok ileri boyutlara geldiği dünyada ve uluslararası ilişkiler sisteminde, güvenlik konusu da küresel bir nitelik kazanmıştır. Dolayısıyla, her güvenlik problemi için ulusal boyut yanında bölgesel ve uluslararası boyuttan da söz etmek zorunlu hale gelmiştir. Artık günümüzde ulusal politikalar, küreselleşme bağlantısı olmadan uygulama imkanı kalmamış, hatta hemen hemen hiçbir toplumsal problemi küreselleşme sürecinden arındırmak da mümkün görülmemektedir. Bu bağlamda, ülkelerin iç işlerinde yaşadığı sorunlar ile dış ilişkilerdeki sorunlar arasındaki sınırın giderek belirsizleşmesi devlet güvenliğine yönelecek tehditler açısından da önemli hale gelmiştir. Nitekim, suç kavramı açısından yeni, çok boyutlu ve sınırı aşan suçlar ortaya çıktığı gibi, dışarıdan gelebilecek tehditlerin boyutu da içerideki unsurlarıyla ilişkileri bakımından daha etkili hale gelmiştir. Dolayısıyla, bireylerin ve toplumsal yaşamın varlığı aynı zamanda iç düzenin sağlanması diğer ifadeyle kamu düzeninin ve buna paralel bu amaca hizmet eden kolluk faaliyetlerinin önemi de bir kat daha artmıştır.
Bu alanda kamu güvenliği birey ve kamu üst sınırı arasında kalan ve ka-musal alan ile özel alanın toplamından oluşan bir çevre dahilinde, tanımlanmış ve kamunun kendisine ait korunma faaliyetleri içeren bir yapı sergilemektedir. Kamu güvenliği genel asayiş hizmetleriyle devlet sisteminin içe dönük güvenlik hizmetlerinden oluşan bir yapıdadır. İşte bu çalışma, kamu güvenliği çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadelede yapılacak olan operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi, ihtiyaç hissedilen konularda gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi ve istenen konularda dosyaların hazırlanabilmesi ve elde edilen bilgilerin değerlendirilebilmesi konusunda çok iyi işleyen bir istihbarat -kriminal istihbarat veya Suç İstihbaratı- mekanizmasının kurulması gereğinden ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, küreselleşmenin birey, toplum ve devlete yönelik olumlu veya olumsuz etkileri, devlet güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadele edecek önemli birimlerden biri olan istihbarat hizmetlerini de aynı paralelde etkilemiş olması nedeniyle, istihbarat kavramı ve devlet güvenliğini tehdit eden örgütlü suçlar birlikte değerlendirilmiştir.
Özellikle, bu alanda akademik bir bakış açısı sunulması ve bu temelde güvenlik eğitimi veren okullarda okutulan derslere yardımcı ve kaynak oluşturması, ayrıca bu alanlarda hizmet veren uygulayıcı birimlere de katkı sağlaması düşünülerek kitabın ismi -Kamu Güvenliği Açısından İstihbarat ve Örgütlü Suçlar- olarak belirlenmiş ve birden fazla amaca hizmet etmesi öngörülmüştür. Çünkü, günümüzde tehdit algılarında önemli değişiklikler meydana gelmiş olup güvenlik personeli yetiştiren eğitim kurumlarının da bu gelişmelerden uzak bulunmaması gerekir. Ayrıca, istihbarat dersinden önce devlet ve devlet güvenliği konularının öncelikle ifade edilmesi gerekir. Suç ve suçlulukla mücadelede özellikle Örgütlü Suçlarla -Terörizm ve Organize Suçlar- mücadele anlamında, yalnızca kriminal istihbarat yapmanın yetmeyeceğini ifade etmek gerekir. Çünkü, artık bu suçlar mevcut değişme ve gelişmelere paralel küresel niteliğe bürünmüş ve küresel mücadeleyi de zorunlu kılmıştır. Bu ise ancak dünyadaki gelişmeleri takip etmekle ve genel güvenlik konseptini algılamak ve anlamak ile mümkün olabilecektir.

Barkod : 9786055633097

Yayın Tarihi : 2009 Ağustos

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 744

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?