• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takipte Şikayet

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takipte Şikayet

Açıklamalı ve İçtihatlı

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takipte Şikayet

(Bono - Poliçe - Çek)

  • Fiyatı 45,00 ₺
6102 Sayılı Yeni TTK’daki Kambiyo Senetleri ile İlgili Değişiklikler Eklenerek,
Kambiyo senetleri; ticari hayatta sağladığı güven, akıcılık, çabukluk ve nakit yerine kullanımındaki kolaylık nedeni ile günümüzde çok fazla önem kazanmıştır. Bununla birlikte, bu senetlerin tedavülü sırasında yasanın koymuş olduğu zorunlu şekil şartlarına uyulmadığı için birçok takip iptal edilerek alacaklının alacağına kavuşması imkansız hale gelmektedir.
Bu çalışmada; kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde şikâyet sonucu icra takiplerinin iptali nedenleri ele alınmıştır. Türk hukukunda kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Bu senetler, temel borç ilişkisinden bağımsız olması nedeniyle zorunlu şekil kurallarına tabidir. Bu unsurların eksikliği senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırır.
İcra dairesi, önüne gelen böyle bir belgenin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığını inceledikten sonra takip talebini kabul etmelidir. Bir ihtisas mahkemesi olan icra mahkemesi de süresinde yapılan şikâyet veya itiraz dolayısıyla önüne gelen işlerde İİK’nun 170/a maddesi gereğince takip dayanağı olan senedin şekil unsurlarının tam olmadığını veya alacaklının takip hakkına sahip bulunmadığını tespit ederse başka bir araştırma yapmadan takibin iptaline karar vermelidir. Kamu düzenine aykırı olan işlemlerde ise başvuru süresiz olup, bu husus Yargıtay uygulamaları ile yerleşmiştir.
Çalışma öncelikle yüksek lisans tez çalışması olarak hazırlanmıştır. Tez, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Kürşat Turanboy başkanlığında, Yard. Doç. Dr. Yasin Poyraz ve Yard. Doç. Dr. Gökçen Topuz’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tezin orijinal yapısı korunmak suretiyle bölüm ve çalışma sonlarına, uygulayıcılara daha fazla yardımcı olması amacıyla daha önce yayımlanmamış yeni, güncel ve emsal olabilecek içtihatlar eklenmiştir.
Kitap baskıya hazırlanırken Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ülke ve meclis gündemine alınarak değiştirilmiştir. TBK ve TTK 01. 07. 2012 tarihinde, HMK ise 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konumuzla ilgili kambiyo senetlerindeki hükümlerde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile esaslı bir değişiklik yapılmadan eski hükümlerin aynen korunması, içtihat ve çözümlerin istikrarı açısından önemini devam ettirmesine sebep olmuştur. Kambiyo senetleri ile ilgili hükümlerde esaslı bir değişiklik yapılmamasına rağmen eski ve yeni kanundaki maddeler karşılaştırmalı olarak tablo halinde verilerek okuyucuya kıyas yapma imkanı sağlanmıştır. Yine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen değişiklikler, ilgili bölümün sonunda metin olarak verilmiştir.
Eserin hazırlanmasında, yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarıma, çalışmalarımda beni yüreklendiren ve destek veren hakim arkadaşlar Ayhan Doğan ve Yaşar Akyıldız’a, kendilerinden çaldığım zamanı bana moral olarak geri veren eşim ve çocuklarıma, ayrıca kitabın basımını üstelenen Adalet Yayınevi’ne teşekkürlerimi sunarım.
Kitabın tüm okuyuculara yararlı olması dileği ile.

Barkod : 9786055473778

Yayın Tarihi : 2011 Mart

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 646

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?