• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

İş Hukuku Mevzuatı

İş Hukuku Mevzuatı

İş Hukuku Mevzuatı

77,00 ₺ 65,00 ₺
Bireysel İş Hukukuna İlişkin Kanunlar
Toplu İş Hukukuna İlişkin Kanunlar
Bireysel ve Toplu İş Hukuku İle İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
İş Yargısıyla İlgili Kanunlar
İş Hukuku Alanındaki Tüzükler
Bireysel İş Hukuku Alanındaki Yönetmelikler
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Yönetmelikler
Toplu İş Hukuku Alanındaki Yönetmelikler

ÖNSÖZ
Oldukça dinamik bir hukuk dalı olan İş Hukukunun, genel nitelikli kanunlaştırmaların yapıldığı Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku gibi hukuk alanlarına göre dağınık bir mevzuat yapısı bulunmaktadır.
Bir taraftan, İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi kanunlardaki hükümler, diğer taraftan genel nitelikli Türk Borçlar Kanunu’ndaki -Genel Hizmet Sözleşmesi-, -Pazarlamacılık Sözleşmesi- ve -Evde Hizmet Sözleşmesi-ne yönelik düzenlemeler ve öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Hafta Tatili Hakkında Kanun gibi İş Hukuku alanına ilişkin onlarca yasal düzenlemeye bir de İş Hukuku alanında çıkarılmış tüzük ve yönetmelikler de dahil edilince, mevzuatı izlemenin zorluğu daha belirgin hale gelmektedir. Buna, son yıllarda peşi sıra yapılan düzenleme ve değişiklikler de eklendiğinde, İş Hukuku alanındaki güncel mevzuatı takip etmenin ne kadar güç olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışma, söze konu dağınık görünümdeki kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik düzeyindeki mevzuatı güncel olarak bir arada sunma amacıyla hazırlanmıştır.
İş Hukukuna ilişkin mevzuatı derleme amacındaki bu kitabın kapsamı, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerle sınırlandırılmış, alana ilişkin uluslararası sözleşmeler ile tebliğ, genelge, diğer idari düzenleyici işlemler ve yargı kararlarına yer verilmemiştir. Sınırlandırma, bu alandaki teşkilat yapısına yönelik düzenlemelerin alınmaması suretiyle sürdürülmüştür. Aksi durumda kitabın hacminin, pratik kullanımı engelleyecek bir boyuta ulaşacağı kaygısı taşınmıştır.
Çalışmada, mevzuatın gelişim seyrinin izlenebilmesi amacıyla, kanun metinlerinde değişiklik yapan kanunların kabul tarihi, numarası ve değişikliği yapan madde numaraları parantez içerisinde italik formda, değişikliğin yapıldığı metin ve ibareden önce belirtilmiştir. Örneğin, italik olarak yazılmış (Ek fıkra: 23. 07. 2010-6009/48 md. ) şeklindeki açıklama, fıkranın 23. 07. 2010 tarihli 6009 sayılı Kanun’un 48. maddesiyle eklendiğini; yine italik olarak yazılmış (Mülga dördüncü fıkra: 20. 06. 2012-6331/37 md. ) şeklindeki açıklama da dördüncü fıkranın 20. 06. 2012 tarihli 6331 sayılı Kanun’un 37. maddesiyle ilga edildiğini açıklamaktadır. Aynı tarzda (İptal dördüncü fıkra: AYM’nin 19. 10. 2005 tarihli ve E. 2003/66, K. 2005/72 sayılı kararı ile iptal edilmiştir (RG. , 24. 11. 2007, S. 26710) şeklindeki bilgilendirme de, dördüncü fıkranın Anayasa Mahkemesi’nin 24. 11. 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19. 10. 2005 tarihli kararıyla iptal edildiğini ortaya koymaktadır. Bunun gibi. . şeklindeki işaretlerin açıklaması ise, yürürlükten kaldırılan metne de yer verilerek dipnotta yapılmıştır. İdari düzenleyici işlemler olan tüzük ve yönetmeliklerde ise, değişikliğin yayımlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve sayısına yer verilerek gelişim seyri gösterilmiştir. Örneğin, italik olarak yazılmış (Değişik: RG. , 19. 04. 2014-28977) şeklindeki bir açıklama, ilgili metnin Resmi Gazete’nin 19. 10. 2014 tarihli ve 28977 sayılı nüshasında yayımlandığını ifade etmektedir. Eğer Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bir değişiklik söz konusu ise, bu durumda ilgili kararın tarih ve sayısına yer verilmiştir. Değişikliklerin kolayca izlenebilmesi açısından metin yazılımından farklı olarak italik formun kullanılmasına özen gösterilmiştir.
30 adet yasal düzenleme, bir adet KHK, üç adet tüzük ve 70 adet yönetmelik metnine yer verilen bu çalışmanın 5 Ekim 2015 tarihi itibariyle güncel olduğunu belirtmekte yarar vardır.

Barkod : 9786051467290

Yayın Tarihi : 2015 Ekim

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 1260

Ebat : 14x20

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?