• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

235,00 ₺ 202,00 ₺

Toplum halinde yaşamanın bir gerçeği olarak bir çoğumuz hayatımızın bir döneminde kiracı veya kiralayan veyahut aynı anda hem kiracı hem kiralayan konumunda sözlü veya yazılı kira sözleş-mesinin tarafı olmaktayız.Kiracılık ilişkisinin devamı s ırasında kiralananın kullanıma elverişli teslim edilip edilmediği, kullanım sırasında ortaya çıkan ayıbın giderilip giderilmediği veya kira süresi bitimine rağmen uzayan kira dönemlerinde kira parasının ne oranda artması gerekeceği konusunda uyuşmazlıklar çıkabilmektedir.

Uyuşmazlıkların asgariye inebilmesi için kiracı ve kiralayanın kira sözleşmesinin hükümlerine azami olarak uymaları gerekmektedir..Kira sözleşmelerinde yeterli açıklığın olmadığı durumlarda Türk Borçlar Kanununun kira ile ilgili hükümlerine müracaat edilecektir.Kiracı ve kiralayanın kira sözleşmesinden veya Türk Borçlar Kanununun kira hukuku bölümünden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bildiği ve yerine getirdikleri ölçüde kiracı-kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar azalacaktır.

Kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 4.bölümünün 299 ila 356.maddelerinde düzenlenmiştir.Kiracı ve kiralayanın hak ve yükümlülüklerinin tam olarak anlaşılabilmesi bu kitapta kira hukuku ile ilgili bütün maddeler sırası ile incelenmiştir.Maddelerle ilgili açıklamalar sonrası özeti de yapılmak suretiyle Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kira hukukunun uygulayıcıları olan hakim ve avukatların bu eserden yararlanacakları kuşkusuzdur.Hukukçu olmayan kiracı ve kiralayan konumunda olan kişilerin de bu eserden azami ölçüde yararlanması amaç edinilmiştir.Dolayısıyla maddelerin açıklaması yapılırken teorik tartışmalara girişilmemiş herkesin anlayacağı tarzda kısa ve öz anlatıma yer verilmiştir.

Bu eser üç kitap halinde düzenlenmiştir.Birinci kitapta;Türk Borçlar Kanunu’nun kira hukuku ile ilgili 299 ila 356.maddelerinin açıklaması ve Yargıtay kararları yer almaktadır.İkinci kitap üç bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde; adi kira sözleşmesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre yapılan kira sözleşmesine ve Yargıtay kararlarına, ikinci bölümde;kira uyarlama davasına ve içtihatlara yer verilmiştir.Üçüncü bölümde;kira sözleşmeleri yönünden Faiz – Kefalet - Gelir Vergisi (Stopaj) - Katma Değer Vergisi (KDV) ve Damga Vergisi ile takas ve mahsup meseleleri incelenmiş ve Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Üçüncü kitap ise görev,yetki,davacı ve davalı sıfatına ilişkin içtihatlardan oluşmaktadır.

Barkod : 9786053006695

Yayın Tarihi : 2019 Şubat

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 1342

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?