• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku

90,00 ₺ 76,00 ₺
I-TEBLİGAT HUKUKU- kitabının gözden geçirilip güncelleştirilerek genişletilen 6. baskısında;
11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun değişiklik yapılan maddeleri, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren Yargıtay kararları da dikkate alınarak incelenmiştir. Özellikle Teb. K m. 10, 20, 21 ve 35. maddelerin düzenlediği konular yeni baştan ve oldukça ayrıntılı olarak yazılmıştır.
Kitap, tebligat hukuku konularının incelendiği birinci bölüm ve ilgili mevzuatın yer aldığı ikinci bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmuş, kitabın son kısmına ayrıca kanun maddelerine ve kavramlara göre arama cetvelleri de konulmuştur.
Birinci Bölümde: 
Tebligat Hukukuna Giriş
Tebliğ: Kavram, Tanımı, Çeşitleri, Konusu, Masrafı ve Tutanak
Vasıtalı, Vasıtasız, Elektronik Yolla ve İlânen Tebligat
Tebliğin Kime, Nerede ve Nasıl Yapılacağı
Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi, Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina
Tüzel Kişilere ve Şirketlere Tebligat
Uluslararası Tebligat - Usulsüz Tebliğ - Cezaî Hükümler
Ana başlıkları altında tebligat hukuku konuları 27 paragraf halinde sistematize edilerek incelenmiştir.
İkinci Bölümde:
7201 sayılı Tebligat Kanunu
Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu
Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik
Posta Tüzüğü
Postada Tebligat İşlemleri Rehberi
Türkiye’nin katıldığı tebligat ile ilgili uluslararası çok taraflı sözleşmeler;
I- Hukuk Usulüne Dair Sözleşme
II- Hukukî Veya Ticarî Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin
Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Elektronik İmza Kanunu
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
yer almıştır.
II-11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış- adlı çalışmamız da kitaba alınmıştır.
III- Prof. Dr. Mehmet Kâmil YILDIRIM / Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM’ın iflâs hukukunu da ekleyip İCRA VE İFLÂS HUKUKU adını verdikleri müşterek eserlerinin 6. basısı hakkındaki düşüncelerimizi aksettiren çalışmayı -Kitap İncelemesi- başlığı altında okuyucunun istifadesine sunmayı önemine binaen uygun gördük.

Barkod : 9786051467641

Yayın Tarihi : 2016 Ocak

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 6

Sayfa Sayısı : 904

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?