• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Uygulamada Marka, Haksız Rekabet ve Telif Suçları

Uygulamada Marka, Haksız Rekabet ve Telif Suçları

Uygulamada Marka, Haksız Rekabet ve Telif Suçları

  • Fiyatı 65,00 ₺
MARKA HAKKININ CEZAİ KORUMASI
TELİF HAKKI VE CEZAİ KORUMASI
PATENT VE TASARIMDA CEZAİ KORUMANIN
GÜNCEL DURUMU
HAKSIZ REKABET SUÇU
BANDROL UYGULAMASI
BANDROL SUÇLARI
7. CD İÇTİHATLARI
11. HD İÇTİHATLARI
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNA GİRİŞ
SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
BİLİRKİŞİLİK KURUMU

Telif hakları, marka ve haksız rekabete ait hukuk düzenlemeleri, deği-şen hukuk ve ekonomi dünyasının değişime ilişkin somut yüzlerindendir. Ticari hayatın ve yaratıcılık gerektiren eğlence ekonomisinin hukuki çerçe-veleri olan 5846 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı TTK ve 556 Sayılı MarkKHK dü-zenlemelerinin somut uygulama kaynaklarına olan gereksinim sürmektedir. Özellikle, telif hukukumuzun kompleks ve anlaşılıp uygulanması güçlükler arz eden yapısı, yardımcı kitaplara gereksinim doğurmaktadır.
Fikri ve sınai hakların korunması alanında gerçekleştirilen mevzuat de-ğişiklikleri ve özellikle KHK ile yapılan ve sonradan Kanunla eklenen ceza maddeleri bakımından ortaya çıkan Anayasa’ya aykırılık durumları; bu alana ilişkin uygulamayı güçleştirmiştir. Hak sahipleri ve muhatapları ihlal ile suçlananların, yasa karşısındaki statülerini bilmeleri ve uygun strateji izlemeleri açısından; sınai mülkiyet korumasının güncel panoramasını ve-ren, uygulamaya yardımcı bir kitap gereksinimi doğmuştur.
Kitapta önce, Fikri Mülkiyet Hukukunun temel kavramları ve fikri mülkiyet haklarının tarihçesi hakkında bilgiler verilmiş, sınai haklar ve ayırt edici işaretler tanıtılmıştır. Kitabın ana teması ise; marka hakkı ve telif hak-kının cezai korumasıdır. Marka dışında kalan sınai haklar bakımından cezai korumada doğan yasal boşluk nedeniyle uygulanamayan yasa metinleri üzerinde durulmamıştır. Diğer deyimle; patent, faydalı model ve endüstri-yel tasarım suçlarının tanıtımından vazgeçilmiştir.
Öte yandan, bu kitabın yazarı olarak, sınai mülkiyetin patent ve tasarım alanında cezai olarak korunmasının pek de organik ve Ceza Hukuku’nun temel ilkeleri ile bağdaşır nitelikte ve netlikte olmadığı kanaatindeyim.
Kitabın sonraki bölümünde; marka hakkı, markanın kazanılması, işlev-leri ve türleri ele alınmış ve markaya ilişkin hukuki korumanın ilkelerine değinilmiştir. Bu hukuki yönler, cezai korumada, bağlantılı süreçler için belirleyici olabilmekte ve bekletici sorun bakımından önemli sonuçlar do-ğurmaktadır.
Bir diğer temel konu olan; telif hakkı koruması ve özellikle eser sahibi, bağlantılı hak sahibi ve mali hak sahiplerinin haklarının cezai koruması ve bandrol zorunluluğunun ihlali ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Daha sonra, ; usule ilişkin konular ve bu alandaki bilirkişilik kurumu, HMK ve CMK hükümleri çerçevesinde, ele alınmıştır. Bu alandaki son içti-hatlara da yer verilerek, uygulamacılara destek olabilecek bilgiler eklenmiş-tir.
Son olarak; fikri ve sınai haklarla iç içe veya bağlantılı olarak sıkça kar-şılaşılan, 6102 Sayılı TTK ile önemli değişiklilere uğrayan haksız rekabet koruması ve cezai yönleri ele alınmıştır.
Kitap; eser sahiplerine, marka sahibi kişi ve işletmeler ile vekillerine, hakim ve savcılara, Kültür Bakanlığı’nın uzmanlarına, Denetim ekipleri ve uzman kolluk güçlerine yararlı bir kaynak olması dileğiyle sade bir dille hazırlanmıştır.

Barkod : 9786051465463

Yayın Tarihi : 2015 Ocak

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 2

Sayfa Sayısı : 420

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?