• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku Sempozyum Kitabı

Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku Sempozyum Kitabı

Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku Sempozyum Kitabı

Un-Kaufrecht Und Verbraucherrecht Tagungsband

70,00 ₺ 59,00 ₺

İlgili Kategoriler

Hukuk Kitapları / Borçlar Hukuku
1EDİTÖR/HERAUSGEBER:
Dr. iur. Erhan TEMEL, LL. M.
Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doçenti

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuku Araştırma Merkezinin Katkılarıyla Gerçekleşen Türk-Alman Hukuk Sempozyumu
SEMPOZYUM KİTABI

UN-KAUFRECHT UND VERBRAUCHERRECHT
Deutsch-Türkisches Symposium der Juristischen Fakultaet der Universitaet Ankaraundder Forschungsstelle für Türkisches Recht an der Juristischen Fakultaet der Universitaet Augsburg
Tagungsband


Phillip HELLWEGE
UN-Kaufrecht oder Gemeinsames Europaisches Kaufrecht?-1
Erhan TEMEL
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Göre Ayıp Kavramı-51
Şebnem AKİPEK ÖCAL
Türk Hukuku Açısından Viyana Satım Sözleşmesi-93
Martina BENECKE
Gewahrleistung beim Kauf und Europaischer Verbraucherschutz-103
Lale SİRMEN
Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Kavramı-117
Ferdinand WOLLENSCHLAEGER
Staatliche Verbraucherinformation als neues Instrument des Verbraucherschutzes-135
Michael KORT
Verbraucherrechtliche Aspekte des Datenschutzrechts in der Europaischen Union-185
Thomas M. J. MÖLLERS

Türk hukuku tarihi süreç içinde, 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Roma-Cermen Hukukundan etkilenmeye başlamıştır. Bu yüzyılda Batı Avrupa’da yoğunluk kazanmaya başlayan kodifikasyon hareketleri çerçevesinde özellikle Fransa ve Almanya’da özel hukuk alanında çıkarılan temel yasalar, ilgili Türk yasalarına kaynak teşkil etmiştir. Alman hukukunun Türk hukukuna etkisi Türkiye Cumhuriyetinin ve modern Türkiye’nin mimarı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hukuk reformları kapsamında da devam etmiştir. Milenyumdan sonra çıkarılan temel yasalardaki değişikliklerde (TCK, CMK, TMK, TBK, HMK, TTK, MÖHUK vs. ) Alman hukukunun etkisi yoğunluğunu devam ettirmiştir.
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na (Viyana Antlaşması) Türkiye Cumhuriyeti'nin katılımının uygun bulunduğuna ilişkin 2. 4. 2009 tarihli, 5870 sayılı Kanun’un 14 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra, Bakanlar Kurulu kararnamesinin 7 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Antlaşma Türkiye'de yürürlüğe girmiştir. Viyana Antlaşması, Türkiye’de 1. 8. 2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Almanya’da ise Antlaşma 1. 1. 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku Almanya ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve 83 devletten oluşan bir devletler topluluğunun ortak hukuku konumundadır. Her ne kadar Viyana Antlaşması ana kaynak niteliğinde olsa da, Anlaşmaya üye ülkelerin yargısı ve akademisyenleri, Antlaşmanın uygulanması sırasında farklı sonuçlara varabilir, farklı yorumlar getirebilirler. Bu eserdeki makalelerin bahsettiğimiz bağlamda Türk ve Alman hukukçularının görüşlerinin karşılaştırılmasına olanak sağlayacağı ve bu sayede Viyana Anlaşmasının daha kolay anlaşılması ve daha etkin uygulanmasına küçük de olsa bir katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz.
Gerek Almanya’da ve gerekse Türkiye’de tüketici hukukunun ana kaynağı Avrupa Birliği müktesebatının en önemli kaynaklarını oluşturan Tüzük ve Yönergelerdir. Bu açıdan bakıldığında da Türk ve Alman Tüketici Hukukunun temelinde ağırlıklı olarak Avrupa Birliği Tüketici Hukuku yattığı söylenebilir. Ancak az önce bahsettiğimiz gibi, pratikte farklı yorum ve uygulamalar her zaman karşımıza çıkacaktır. Bu bakımdan her iki hukuk sisteminde tüketicinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler ve yorumlar diğer ülkeye örnek teşkil edebilir. Buna karşılık tüketici sözleşmesinin taraflarının menfaatlerini adil ve hakkaniyete uygun şekilde dengeleyemeyen düzenlemeler ve tecrübeler de aynı şekilde diğer ülke için uyarıcı rol oynayabilir.
Bu eserde Viyana Satım Hukukuna ilişkin 3, Tüketici Hukukuyla ilgili 5 olmak üzere toplam 8 makale yer almaktadır. Tebliğler çok yaygın rastlanan tercüme hatalarının önüne geçilmesi amacıyla, sunuldukları dilde (Türkçe, Almanca) yayınlanmış ve bilim adamlarının ve uygulamacıların istifadesine sunulmuştur.

Barkod : 9786051467931

Yayın Tarihi : 2015 Aralık

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 264

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe - Almanca

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?